ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 1  ยื่นหนังสือ กกต.ให้พิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบที่ 1

วันที่  13 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงาน กกต.พิษณุโลก ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พิษณุโลก เขต 1 ทั้ง 3 พรรคการเมืองใหญ่ นำโดย อาจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรเขต 1 พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท ว่าที่สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรเขต 1 พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย นายมงคล เหลี่ยมวัฒนกุล ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรเขต 1 พิษณุโลก พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยภาคประชาชน ร่วมมอบหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง ให้กับ พันตำรวจโทวัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดใหม่ โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากจำนวนประชากรลดลง ส่งผลให้ทาง กกต. ได้จัดแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 4 รูปแบบ

พันตำรวจโทวัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ 2566 จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 4 รูปแบบ ซึ่งพรรคการเมืองใดหรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลก ให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ภายในระยะเวลา 10 วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ หรือภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นี้  โดยจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก  โดยรูปแบบในการแบ่งเขต ทั้ง 4 รูปแบบ ประกอบด้วย  เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองพิษณุโลก เฉพาะ ตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ ,เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลหัวรอ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลบ้านป่า

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วย อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง ,เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วย อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเมืองพิษณุโลก เฉพาะตำบลงิ้วงาม ตำบลท่าโพธิ์ และเขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วย อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ

โดยทาง กกต.พิษณุโลก จะรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งเอกสารต่างๆ ส่งไปทางกกต.ในการพิจารณาต่อไป คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะเสร็จสิ้นและประกาศเขตเลือกตั้งได้ต่อไป  ซึ่งในวันนี้ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรเขต 1 พิษณุโลก และภาคประชาชน เห็นชอบการแบ่งเขตการเลือกตั้งแบบที่ 1  ซึ่งทาง กกต. ก็จะรับไว้พิจารณาและรวบรวมส่งไปทาง กกต.กลางเช่นกัน

///////////

แสดงความคิดเห็น