นครพิษณุโลก ทำ MOA กับการไฟฟ้า นำไฟฟ้าลงใต้ดิน ตามสายหลัก 5 สาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ห้องประชุมจุฬามณี 2 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก   ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยมีนายกิตติเมศร์ กรพัฒนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า พิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้เกิดขึ้นจากการที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเป็นโครงที่จะสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก  ก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบการจำหน่ายไฟฟ้า  ในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครพิษณุโลก จึงเห็นควรเข้าร่วมโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน โดยยอมรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด จำนวน 5 เส้น ดังนี้

  1. ถนนพุทธบูชา (ทางแยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก – ทางแยกพญาลิไท) ระยะทางประมาณ 340 เมตร
  2. ถนนพญาลิไท (แยกไนท์บาร์ซ่าถึงแยกเกศรินทร์) ระยะทางประมาณ 350 เมตร
  3. ถนนเอกาทศรถ (แยกเกศรินทร์ถึงแยกมหาธรรมราชา และรวมวงเวียนสถานีรถไฟ )ระยะทางประมาณ 670 เมตร
  4. ถนนมหาธรรมราชา ระยะทางประมาณ 220 เมตร
  5. ถนนบรมไตรโลกนารถ (แยกวงเวียนหอนาฬิกาถึงแยกมหาธรรมราชา) ระยะทางประมาณ 410 เมตร

โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ทำโครงการเสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อได้รับการตอบรับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว จึงได้มาทำบันทึกข้อตกลงกันในวันนี้ เพื่อการพัฒนาเมืองพิษณุโลก ให้เป็นเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยว ต่อไป

//////////

 

แสดงความคิดเห็น