นายอำเภอวังทองติดตามสถานการณ์ไฟป่าเขาลำกระโดนและเขากระยาง

พิษณุโลก นายอำเภอวังทองติดตามสถานการณ์ไฟป่าเขาลำกระโดนและเขากระยาง

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30 น. ณ ตำบลวังนกแอ่น/ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
สมพงษ์ หอมสนิท #นายอำเภอวังทอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า

จุดที่ 1 เวลา 16:30 น. #สถานการณ์ไฟป่าเขาลำกระโดน ตำบลวังนกแอ่น เหตุไฟไหม้ต่อเนื่องในเขตพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จากการรายงานของผู้นำในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าฯ ไฟได้รุกไหม้หลายจุด แต่ ณ จุดดังกล่าว เป็นป่าเบญจพรรณ รกทึบ และพื้นที่สูงชั้นจึงยากต่อการเข้าดับไฟดังกล่าว

จุดที่ 2 เวลา 17:30 น. พร้อมด้วยนายถนัตถ์ จันทร์คุ้ม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ อส.อ.วังทอง ที่ 4 ลงพื้นที่ #ไฟไหม้ป่าเขากระยาง เหตุไฟไหม้ต่อเนื่องในเขตพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า พร้อมผู้นำท้องที่ และชาวบ้านร่วม 30 คน เข้าช่วยกันดับไฟ ยังไม่สามารถควบคุมไฟได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่มีความสูงชัน อยากลำบากในการทำงาน จึงควบคุมไฟได้บางส่วน พร้อมทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้รุกรามเป็นวงกว้าง
ได้ทำการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นของไฟป่า ทั้ง 2 จุด ปรึกษาวางแผน และประสานหน่วยงานเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าแต่ละหน่วยงานฯ ในเขตรับผิดชอบ พร้อมผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นำกำลังพลชาวบ้าน ช่วยกันเข้าดับไฟในวันพรุ้งนี้เวลา 09:00 น. ต่อไป

แสดงความคิดเห็น