มน.เปิดตัวผงแป้งพอกตัวลูกสุกรแรกคลอดจากสมุนไพรไทย ลดการตายของลูกสุกร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้เปิดตัวผลงานวิจัย “ผงแป้งพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด” จากสมุนไพรไทยลดความเสี่ยงอัตราการตายของลูกสุกร โดยนวัตกรรมนี้ได้รับความไว้วางใจ จาก บริษัท เฟิร์สลี่เทค จำกัด รับการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์ และพร้อมวางจำหน่ายใจไทยในช่วงเดือนมีนาคม 2566 นี้ ตั้งกลุ่มเป้าหมายใน 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ที่เคยใช้ผลพอกตัวลูกสุกรแรกคลอดอยู่แล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้า หรือผลิตจากวัตถุดิบชนิดอื่น และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ไม่เคยใช้ผงพอกตัวลูกสุกรมาเลย โดยราคาผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชิ้นนี้จะวางจำหน่ายในไทย ในราคาเพียง 250 บาท (น้ำหนัก 5 กิโลกรัม) ซึ่งราคาจะถูกกว่าสินค้านำเข้าและสิ้นค้าประเภทอื่นถึง 30-40% และไม่มีอันตรายหากปนเปื้อนในน้ำ เพราะเป็นนวัตกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรไทย อาทิขมิ้นชัน ไพล และฝาง

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “ผงแป้งพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด ” สามารถใช้พอกตัวลูกสุกร ทำให้ลูกสุกรสามารถ เข้าถึงเต้านมได้เร็วขึ้น และยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดท้องเสียในลูกสุกร และทำให้พื้นคอกแห้ง อยู่เสมอ โดยมีส่วนผสมจากสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบหาได้ง่ายจากภายในประเทศ อีกทั้งสามารถย่อยสลายได้ง่าย และเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

นวัตกรรม “ผงแป้งพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด” ประกอบไป ด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติ เมื่อสัมผัสกับน้ำจะไม่ทำให้เกิดความร้อน ไม่มีสารเคมีเจือปน และไม่ออกฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่เพียงแต่จะใช้โรยตัวลูกสุกรเพื่อดูดซับความขึ้น แล้วยังสามารถลดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ในคอกคลอดรวมถึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อมภายในคอกให้ปลอดโรคมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดเด่น ลดความชื้น รักษาอุณหภูมิในร่างการลูกสุกร อุณหภูมิภายนอกสูงกว่าในมดลูกลูกหมูมีพลังงานสะสมน้อยควรมีการดูดนมมากกว่า ควบคุมแบคทีเรียแห้งกว่า เชื้อโรคก็น้อยกว่า สายสะดือแห้งเร็ว ลดการเกิดสะดืออักเสบ

โดยแนวโน้มสถานการณ์สินค้าสุกร ปี 2566 โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่า ปี 2566 การผลิตสุกรในประเทศไทยจะมีปริมาณ 17.47 ล้านตัว เพิ่มขึ้น จาก 15.51 ล้านตัว ของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 12.66 เนื่องจากจำนวนแม่พันธุ์สุกรที่เพิ่มขึ้นจะสามารถขยายการผลิต สุกรได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังคงมีความกังวลจากความเสี่ยงของโรคระบาดในสุกร และตันทุนการผลิตที่ เพิ่มขึ้นจากระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)

/////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น