สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิษณุโลก ร่วมเสวนาขับเคลื่อนโลจิสติกภายใต้ภูมิยุทธศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ Board Member สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโชลูทเฮลธ์ กรุ๊ป  ร่วมเป็นวิทยาการ Lead Speaker การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การขับเคลื่อนโลจิสติกภายใต้ภูมิยุทธศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(Logistics and New Geo-Strategics Era in the Greater Mekong Subregion) ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์พิษณุโลก ได้นำเสนอหัวใจของโลจิสติกมี2ด้าน คือ การขนส่งสินค้าและคอร์ส ซึ่งก็คือ การค้าและการท่องเที่ยว ความท้าทาย คือ ทำอย่างไรไม่ให้พิษณุโลก เป็นแค่เมืองผ่าน แต่ต้องเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ เป็นหมุดหมายสำคัญ ทั้ง ในด้านการค้า การลงทุน การกระจายสินค้า และการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกจึงมียุทธศาสตร์ PHITSANULOK เพื่อเป็นเป้าหมายในในการพัฒนาเมืองพิษณุโลกใน11มิติเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

////////

แสดงความคิดเห็น