พิษณุโลกจัดกิจกรรมดีเดย์ดับไฟป่า

พิษณุโลกจัดกิจกรรมดีเดย์ดับไฟป่า ตั้งเป้าหมายไร้ไฟป่า ไร้ฝุ่นควัน จัดกิจกรรมดีเดย์ดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ เขตพื้นที่ป่า  5 อำเภอ (อำเภอนครไทย ชาติตระการ วัดโบสถ์ เนินมะปราง และ วังทอง)

วันนี้ ( 5 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ไร่วังเงิน ต.หนองกระท้าว ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมดีเดย์ดับไฟป่า

โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ระดมจิตอาสา อาสาสมัครต่างๆ โดยเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าไปในพื้นที่ป่า เข้าไปดับไฟในพื้นที่ป่าในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล ที่เกิดไฟป่า โดยดำเนินการพร้อมกัน อีก 4 อำเภอ คือ วัดบ้านนาจาน ม. 4 ต.ชาติตระการ,ปั้ม PT หัวสะพานบ้านปากยาง แก่งโสภา อ.วังทอง วัดวัดชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง , อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ รวม 5 อำเภอที่เป็นพื้นที่เป้าหมายควบคุมเข้มข้นหลังมีกลุ่มคนลักลอบเข้าป่าเพื่อเผาป่าหาพืชและสัตว์ป่าออกมาจำหน่ายในช่วงนี้ ทำให้มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานมีผลต่อสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัด

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจึงมีมาตรการเข้มข้นดำเนินการในช่วงนี้ ได้เแก่

1.จัดกิจกรรมดีเดย์ดับไฟป่า ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4,5 มีนาคม 2566

  1. จัดพิธีตั้งสัตย์ปฏิญาณตน ทุกหมู่บ้าน โดยให้นำประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคล

ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าไปในพื้นที่ป่า เข้าวัด ทำบุญ ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็น

วันมาฆบูชา และจัดให้มีพิธีตั้งสัตย์ปฏิญาณตน ไม่เผาป่า และพื้นที่เพาะปลูก  เพื่อเป็นแนวทางของการสร้างการรับรู้ โดยอาศัยความเชื่อนำความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้เตรียมปฏิบัติการฉีดพ่นระอองน้ำฝอยเพิ่มความชื้นบนชั้นอากาศโดยอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดหาน้ำและเฮอลิคอปเตอร์ฉีดพ่นน้ำ ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวย้ำค่า PM 2.5 จ.พิษณุโลก วันนี้สูงถึง 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพประชาชนส่วนรวม วอนกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมลักลอบเผาเพื่อหาของป่าให้คำนึงผลเสียต่อประชาชนส่วนใหญ่ ขอให้ทุกอำเภอ เร่งสร้างการรับรู้ สร้างการตระหนักถึงโทษภัยการเผาป่า เน้นย้ำการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด (ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ -16 เมษายน 2566 รวม 60 วัน) ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น