จังหวัดพิษณุโลกระดมจิตอาสาล้างถนนลดฝุ่น

พิษณุโลก รวมพลจิตอาสานับ 1,000 นาย ล้างถนนลดฝุ่น PM 2.5 หลังจากอยู่ในสถานการณ์แดงมาร่วมสัปดาห์ ระดมรถฉีดน้ำ 50 คัน ล้างถนนจากสี่แยกบ้านคลองถึงแยกเรือนแพระยะทางประมาณ 5 กม.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 9 มีนาคม 2566  กองทัพภาคที่ ๓ และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา ล้างถนนลดฝุ่น กำจัดมลพิษ พิษณุโลกเมืองสะอาด” เพื่อลดหมอกควันฝุ่นละอองทำให้ดีต่อสุขภาพของประชาชน สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลเสียของฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี

โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก แบ่งโซนกันในการดำเนินกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา ล้างถนนลดฝุ่น กำจัดมลพิษ พิษณุโลกเมืองสะอาด” นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดบริเวณถนนทำความสะอาด ตั้งแต่บริเวณสี่แยกบ้านคลอง ศาลหลักเมืองพิษณุโลก ถนนหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณสะพานนเรศวร และถนนสายพิษณุโลก – หล่มสัก บริเวณแยกเรือนแพ  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร คาดว่าจะทำให้ฝุ่นที่ปกคลุมในตัวเมืองพิษณุโลก เบาบางลงบ้าง เนื่องจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในสถานการณ์แดง ฝุ่น PM 2.5 อยู่ในจุดวิกฤติมีผลกระทบต่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ฝุ่น PM 2.5 วัดได้เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุกวัน

นอกจากนี้ บริเวณเชิงสะพานนเรศวร หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร กองทัพภาคที่ 3 ได้นำเครื่องพ่นละอองน้ำ LUF 60  มาทำการฉีดพ่นละอองน้ำไปในอากาศเพื่อช่วยบรรเทาฝุ่นอีกทางหนึ่งด้วย

พล.ต.ประสาน แสงสิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเผชิญปัญหาฝุ่น PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง และจากที่ผ่าน ๆ มาจากการทำงานของจิตอาสาในการพัฒนาเกาะกลางถนน พบว่า ถนนสายหลักที่ผ่านมาเมือง ทั้งถนนมิตรภาพและถนนสิงหวัฒน์ สองข้างทางมีฝุ่นสะดมจำนวนมาก จึงมาระดมพลจิตอาสาอีกครั้งในการกวาดและล้างถนนสายหลักในวันนี้ โดยทำการล้างถนนตั้งแต่สี่แยกบ้านคลองถนนสิงหวัฒน์ถึงสะพานนเรศวร และถนนมิตรภาพจากสะพานนเรศวร ถึงแยกเรือนแพ จะทำกันจนถึงเวลาเที่ยงวัน ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าที่เป็นปัญหาหลักของฝุ่น กองทัพภาคที่ 3 ได้ประสานหน่วยงานแต่ละจังหวัดในการเข้าควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้น

………………

แสดงความคิดเห็น