เดินหน้าผลักดันจิ้งหรีดพิษณุโลกสู่ตลาดโลก

วันนี้ (4 เมษายน 2566) ผู้สื่อรายงานว่าที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทรัพย์ไพรวัลย์ หมู่3 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด งานส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด “จิ้งหรีดพิษณุโลกสู่ตลาดโลก” และการลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายจิ้งหรีดล่วงหน้า (MOU) ระหว่าง บริษัท ล้านฟาร์มฮัก จำกัด ประธานวิสาหกิจชุมชนขวัญใจฟาร์ม กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทรัพย์ไพรวัลย์   ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด ที่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า และมีตลาดรองรับการจำหน่าย และสามารถสร้างอาชีพเสริมนำไปสู่รายได้หลักในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เยี่ยมชมบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทรัพย์ไพรวัลย์  และเยี่ยมชมโรงงานผลิตและแปรรูป ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขวัญใจฟาร์ม หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชิมจิ้งหรีดทอด อีกด้วย

นายนนทวัฒน์ บางเอี่ยม กรรมการผู้จัดการบริษัท ล้านฟาร์มฮัก จำกัด ปัจจุบัน มีผู้นิยมนำจิ้งหรีด มาใช้เพื่อการบริโภคเป็นอาหาร และใช้เป็นอาหารสัตว์ จึงมีการส่งเสริมให้เลี้ยงจิ้งหรีดในฐานะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ มากขึ้น โดยทางบริษัท ล้านฟาร์มฮัก จำกัด ได้เป็นโรงงานแปรรูปจิ้งหรีด ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ที่รับซื้อจิ้งหรีด จากกลุ่มเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ เดือนหนึ่งทั้ง 5 จังหวัดประมาณ 1 ตัน โดยราคาที่รับซื้อ จิ้งหรีดทองดำ ราคา 95 บาท ต่อกิโลกรัม จิ้งหรีดสะดิ้ง หรือจิ้งหรีดบ้าน 82 บาทต่อกิโลกรัม จิ้งหรีดทองแดง หรือ จิ้งโก่ง ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่ทางโรงงานก็จะนำไปแปรรูป เป็นจิ้งหรีดอบแห้ง ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ,ผลโปรตีนจิ้งหรีด สามารถนำไปใช้ในกลุ่มวัตถุดิบผสมขนมปัง ให้โปรตีนที่สูง โดยตลาดที่ส่งจำหน่าย ทั้งในห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ ส่วนต่างประเทศส่งออกที่ประเทศออสเตรียเลีย

ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทยมีไม่ต่ำกว่า 20,000 ราย เนื่องจาก จิ้งหรีด เป็นแมลงเศรษฐกิจที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย รสชาติอร่อย มีโปรตีนสูง ทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นการยกระดับอาหารภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่ตลาดโลก ส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงจะนำจิ้งหรีดมาประกอบอาหารด้วยการคั่ว ทอดขายตามท้องตลาด หรือแปรรูปด้วยการผลิตเป็นจิ้งหรีดอัดกระป๋องเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางการขาย โดยมีทั้งฟาร์มขนาดเล็กที่ผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และฟาร์มขนาดใหญ่ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากเดิมที่เคยจับตามธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไป ด้วยปริมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจึงได้ทำการเพาะเลี้ยงเอง

ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลก จึงพร้อมผลักดันให้จิ้งหรีดพิษณุโลกไปสู่ตลาดโลก เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวพิษณุโลกต่อไป

/////////

แสดงความคิดเห็น