บรรยากาศการตรวจรับหีบ ตรวจรับบัตร และอุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง ย้ำให้ถูกต้องตามขั้นตอน

วันนี้ (13 พ.ค.66) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก นาย อัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่  1 จังหวัดพิษณุโลก ได้ดูแลการตรวจรับหีบและบัตรเลือกตั้ง สส. ของจังหวัดพิษณุโลก  โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร เป็นสถานที่ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำคูหาเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 และใช้ที่ทำการปกครองในที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นการรับบัตรเลือกตั้ง  ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ กปน. หรือ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง มารับอุปกรณ์การเลือกตั้ง  มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ก่อนมอบบัตร   หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์  อีกทั้งได้ชี้แจงขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ ให้ทราบ โดยปีนี้ได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ภาคเช้า 2 กลุ่ม ภาคบ่าย 2 กลุ่ม เนื่องจากมีหน่วยเลือกตั้งในเขตที่  1 มีจำนวน  507 หน่วย เพื่อให้เกิดความละเอียดในการตรวจรับนับไม่ขาดและเกิน  และไม่แออัด  ซึ่งมีการตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง พร้อม เช็ครายระเอียดของป้าย และมีเจ้าหน้าที่ คอยชี้แนะในการใช้อุปกรณ์ที่ทุกหน่วยเลือกตั้งจะต้องได้รับ

โดย จังหวัดพิษณุโลก มีการรับบัตร และหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์ในลักษณะเช่นนี้พร้อมกันที่ 5 เขต จำนวน  1,272 หน่วยเลือกตั้งโดยใช้ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอ เป็นศูนย์กลางการตรวจรับ  โดยภายในหีบเลือกตั้งจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลือกตั้ง ทั้งสมุด ปากกา บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน แบบขีดคะแนน และบัตรเลือกตั้งตามจำนวนผู้มีสิทธิในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนในการเก็บรักษาหีบเลือกตั้ง โดยคืนนี้ให้นำไปไว้ในสถานที่ปลอดภัยของแต่ละหน่วย ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยได้ตรวจสอบอุปกรณ์การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่มาตรวจความเรียบร้อยอีกครั้ง และรับรองก่อนจะนำหีบบัตรเลือกตั้งไปเก็บยังสถานที่ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งของวันพรุ่งนี้  พฤษภาคม 2566

////////

 

แสดงความคิดเห็น