นครพิษณุโลก จัดเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 4 โซน 65 ชุมชน

วันนี้ ( 3 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้เริ่มจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้ง  4 โซน จำนวน  65 ชุมชน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งระหว่างวันที่  3 -8 มิ.ย. 2566 ซึ่งในวันนี้ ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ในโซนที่  2 จำนวน 15 ชุมชน   โดยเฉพาะที่ชุมชนสะพานสูง หรือ บริเวณสี่แยกบ้านแขก นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปิยนารถ ศิริเจริญพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และคณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนของชุมชนสะพานสูง ซึ่งมีประชาชนในชุมชนออกมาแสดงตนกันจำนวนมาก และพร้อมใจเลือกตั้งคณะกรรมการ ที่พร้อมเป็นตัวแทนในการทำงานเพื่อชุมชน

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน ได้ทำหน้าที่แก้ไขปัญหา ดูแลพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำแผนพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก   ซึ่งคณะกรรมการชุมชนนี้สามารถรับค่าตอบแทนในการประชุมได้ด้วย โดยจากการตรวจสอบการเลือกตั้งแต่ละจุดถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประชาชนออกมาแสดงตนและเลือกคณะกรรมการชุมชนกันอย่างคึกคัก

….

แสดงความคิดเห็น