นักธรณีเข้าพื้นที่พิษณุโลกเตรียมสำรวจรอยเลื่อนแผ่นดินไหว

30 มิถุนายน 2566 นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเสียหายจากแผ่นดินไหว พื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในเขต อ.บางกระทุ่ม มีบ้านเรือนเสียหายจากการเกิดรอยร้าว ปูนแตกร่อน กระเบื้อง จำนวน 22 หลังคาเรือน โรงพยาบาล 1 แห่ง และวัด 1 แห่ง ซึ่งความรุนแรงไม่ถึงขั้นทำความเสียหายต่อตัวโครงสร้าง ซึ่งนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดตั้งคณะทำงานทีมงานเข้าไปสำรวจโครงสร้างว่ามีผลหรือไม่ ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นไม่มีผลต่อโครงสร้างหลักแต่อย่างใด เราจะวางแผนการรับมือ อาฟเตอร์ช็อคที่จะตามมา ก็สั่งการให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ ถ้าหากจะมีเกิดขึ้นอีก เป็นแผ่นดินไหว ก็ได้สั่งให้ทาง ปภ.พิษณุโลกเตรียมซักซ้อมประชาชน ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงขึ้น ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เช่นถ้าอยู่บ้านโครงสร้างบ้านไม่แข็งแรงให้มาอยู่ที่โล่ง ถ้าขับรถยนต์อยู่เกิดแผ่นดินไหวให้หยุดเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ อยู่ในสถานที่ทำงานให้ออกจากสถานที่ทำงาน ห้ามใช้ลิฟ ทั้งขึ้น-ลง เป็นแนวทางการป้องกันตนเองเป็นส่วนใหญ่

ส่วนเรื่องของแผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นรอยเลื่อนใหม่ ที่ไม่ใช้รอยเลื่อน 16 รอยเลื่อนเดิม แต่รอยเลื่อนใหม่จะมีผลยาวไกลหรือไม่ หรือว่าจะเกิดเพียงครั้งเดียว แต่หากมีการซ้ำอีก เวลานี้ ธรณีวิทยาของประเทศได้เข้ามาในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม เพื่อเตรียมตรวจสอบ วันนี้ได้เข้ามาดูพื้นที่แล้ว และจะนำทีมพร้อมเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีประกาศผ่านทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันชาวบ้านตื่นตระหนก ได้แจ้งว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นแผ่นดินไหว เป็นการเตรียมรับมือมากกว่าซึ่งประชาชนก็มีความเข้าใจในสถานการณ์อย่างดี ให้ประชาชนเตรียมรับมือไว้ เพราะอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้ว คือ หลุมยุบ ต่างๆ เพราะหลังเกิดแผ่นดินไหวมักมีหลุมยุบตามมา เพราะด้านล่างแผ่นดินเราไม่รู้ว่า มีช่องว่างหรือมีปล่อง อะไรหากเกิดหลุมยุบขึ้นมาก็ให้ระมักระวังไว้ด้วย ก็แจ้งให้ประชาชนสังเกตดูในพื้นที่ เตรียมรับมือไว้ด้วย

แสดงความคิดเห็น