สวนอินทผลัม “ศิวกร” นำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ทำสวนอินทผลัมสำเร็จได้ผลผลิตงาม

วันนี้ผู้สื่อข่าวพาไปชมความสำเร็จของการทำสวน อินทผลัม จากศาสตร์พระราซาผสมกับธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งระบบปิด และระบบเปิด จนสามารถมีน้ำไว้ใช้ตลอดปีไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำ โดยที่สวนศิวกร อินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ ซึ่งมีนายศิวกร พงษ์สวัสดิ์ อายุ 50 ปี เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยศิวกร และแชมป์ซอยผมโลก เป็นเจ้าของสวน ช่วงนี้อินทผลัมกำลังออกผลอย่างสวยงาม บนเนื้อที่กว่า 55 ไร่ มีการปลูกอินทผลัมกว่า 400 ต้น  และขณะนี้มีการจองซื้อผลผลิตเข้ามาจำนวนมาก ทั้งที่เป็นปีแรกที่ได้ผลผลิต

นายศิวกร พงษ์สวัสดิ์ กล่าวว่า ตนประกอบอาชีพโรงเรียนเสริมสวย แต่ช่วงหลังมีความสนใจอยากทำเรื่องการเกษตรและอยากกลับมาอยู่ที่พิษณุโลก อีกทั้งมีพื้นที่อยู่ที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นทุ่งนาไม่ได้ทำประโยชน์อะไร จึงตัดสินใจนำที่นามาทำสวนอินทผลัม เพราะเป็นคนชอบรับประทาน จากนั้นจึงเริ่มทำการศึกษาวิธีปลูกอินทผลัม โดยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่จะปลูกจนตัดสินใจเลือกพันธุ์สายพันธุ์บาฮี จากแล็ป DPD ประเทศอังกฤษ ซึ่งให้ผลงามและให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่

เมื่อได้สายพันธุ์ที่ต้องการจึงเริ่มเปลี่ยนที่นา มาเป็นสวนอินทผลัม  ทำการเปลี่ยนดินเหนียวปลูกข้าวมาปลูกพืชทะเลทราย และเปลี่ยนดินเปรี้ยวที่มีค่า Ph ระดับ3- 4 มีความเป็นกรดสูง ให้มาเป็นกลาง ปรับปรุงบำรุงดินด้วยศาสตร์พระราชา ทั้งการใช้อินทรีย์วัตถุ สารปรับสภาพดินโดโลไมต์ พร้อมด้วยแฝกพระราชา ที่ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้อุดมสมบูรณ์ ป้องกันการกัดเซาะ พังทลายของหน้าดิน ปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรม ช่วยโอบอุ้มความชื้นไว้ใต้ดินลึก ศาสตร์พระราชาช่วยปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ ได้อีกครั้ง อีกทั้งหว่านปอเทือง ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว ที่มีไนโตรเจนสูง แล้วไถกลบให้เป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการปรับปรุงบำรุงดินชั้นบนสุด ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ที่สำคัญในการทำสวนอินทผลัม น้ำ คือหัวใจสำคัญอันดับแรกในการทำเกษตร “สวนศิวกร อินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ”ได้ให้ความสำคัญ ในการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปี โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งระบบปิด และระบบเปิด พร้อมทั้งขุดคลองใส้ไก่เพื่อกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วทั้งแปลง ควบคุมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี ไม่เป็นปัญหาต่อการทำสวนอินทผลัม

นอกจากนี้ที่สวนยังสร้างระบบนิเวศน์ล้อมรอบสวนอินทผลัม ด้วยการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ พยุง ยางนา กันเกรา ลำดวน พยอม บุญนาค ตะเคียนทอง จำปาทอง มะฮอกกานี ไม้แดง+ ไผ่ซางหม่น +ไผ่ปักกิ่ง ช่วยลดโลกร้อน เป็นแนวกันชนป้องกันสารเคมีจากแปลงข้างเคียงปลิวเข้ามาในสวน พร้อมทั้งเป็นแนวกันลม เพื่อให้คุณลูกค้าได้ทานอินทผลัมจากสวนศิวกรได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัย

นายศิวกร พงษ์สวัสดิ์  กล่าวอีกว่า ครบ4 ปีเต็มแล้วที่ขอแบ่งที่นาส่วนหนึ่งของคุณแม่ แล้วใช้รถแม็คโคร ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาปลูกข้าว ขุดยกร่องให้เป็นสวนเพราะสนใจ อยากศึกษา เรียนรู้ และลงมือทำตามศาสตร์พระราซา 3 ปีผ่านไปทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ อากาศ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เริ่มค่อยๆกลับคืนมาอีกครั้ง พอลงมือทำแล้วยิ่งเข้าใจว่า ศาสตร์พระราชาเป็นการทำเกษตรที่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต ทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้เอง และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ยิ่งนานวัน ยิ่งรู้สึกได้ถึงความมั่นคง ยั่งยืน และปลอดภัยกับตัวเกษตรกรอย่างแท้จริง อีกทั้งประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

นอกจากนี้ สวนศิวกรสวนอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ ผ่านมาตรฐาน GAP และจะพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำมาตรฐาน ออแกนนิคไทยแลนด์กันต่อไป เพื่อพัฒนา การผลิตอินทผลัมให้ได้ทั้งคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบที่สามารถปกป้องความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการปฏิบัติที่มุ่งการจัดการให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคมของระบบการผลิตในแปลงเกษตรกรรมซึ่งจะมีผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตราย ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน

สำหรับใครที่สนใจเที่ยวชมหรือศึกษาเรียนรู้ ศิวกร สวนอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีป้ายบอกทางเข้าสวนตลอดเส้นทาง หรือสอบถาม  094-5953695

/////////////

แสดงความคิดเห็น