พัฒนาแลนด์มาร์ค ซากุระญี่ปุ่น บ้านภูหินร่องกล้า คาด1-2 ปี ออกดอกที่พิษณุโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณแปลงปลูกซากุระญี่ปุ่น บ้านร่องกล้าหมู่ 10 ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ กลุ่มประชาอาสา นำโดย กลุ่มวิสาหกิจปลูกซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก  ได้นำนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ร่องกล้า ได้ร่วมกันนำเครื่องมือเครื่องตัดหญ้า มา ดายหญ้าบริเวณแปลงปลูกซากุระ หลังจากได้ร่วมกันปลูกมานานเกือบ 1 ปี

 นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า ทาง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจปลูกซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า ดำเนินการโครงการปลูกซากุระญี่ปุ่นแบบประชาอาสา   บ้านร่องกล้า ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ.พิษณุโลกโดยปลูกต้นซากุระญี่ปุ่น จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่ ณ ป่าเนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับการสร้างรายได้และบริการท่องเที่ยวให้กับชุมชน และตลอดระยะเวลาการปลูกชุมชนอาสาบ้านร่องกล้าได้ช่วยกันดูแลและพัฒนาแปลงปลูกซากุระแห่งนี้มาโดยตลอดวันนี้ระยะเวลาเกือบ 1 ปีแล้วแปลงปลูกซากุระญี่ปุ่นที่ปลูกไว้ต้นสูงและสมบูรณ์มากชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนาทางญาติรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ย คาดว่า ระยะเวลาอีก 2-3 ปีข้างหน้า บริเวณนี้จะเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของหมู่บ้านร่มเกล้า หลังจากต้นซากุระญี่ปุ่นเริ่มออกดอก

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงนามในประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 54/2565 กำหนดให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า ได้ทำการขออนุญาต สามารถปลูกต้นซากุระญี่ปุ่น จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่ ที่ป่าเนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในพื้นที่ชุมชนบ้านร่องกล้า เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์(ชาวไทยภูเขาชาวม้ง) ที่อยู่ห่างไกลมีความทุรกันดารและยากจน ขาดแคลนที่ทำกินและขาดความรู้ในการเกษตรกรรมและประกอบอาชีพ จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองได้ ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า จำนวน 240 คน และร่วมวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกต้นซากุระญี่ปุ่น โดยจะได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยอ่างขาง ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลและพัฒนาให้ต้นซากุระเติบโตออกดอกสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจปลูกซากุระฯญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า

///////////

แสดงความคิดเห็น