จังหวัดพิษณุโลก เดินหน้าเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วันนี้ ( 17 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเกียรติภูมิ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดพิษณุโลก และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร (Herbal City) ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และกล่าวต้อนรับ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทยครบวงจร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนเพิ่มขึ้น และได้จัดทำมาตรฐานศูนย์ Wellness Center ในสาขาต่าง ๆ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Wellness Accommodation) 2. ประเภทภัตตาคาร (Wellness Restaurant) 3. ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ (Wellness Massage) 4. ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ (Wellness Spa) 5. ประเภทสถานพยาบาล (Wellness Clinic) เพื่อยกระดับสถานประกอบการที่มีกิจการเกี่ยวกับสุขภาพทั้ง 5 ประเภท ให้เป็นสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพต้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบรรลุตามเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ และการแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยคณะทำงานตรวจประเมินศูนย์เวลเนส(Wel(ness Center) ได้ออกประเมินมาตรฐานศูนย์ Wellness Center จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีสถานบริการของผู้ประกอบการ ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมการประเมินฯ และสถานบริการฯ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์Wellness Center จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

  1. ประเภทร้านนวดเพื่อสุขภาพ ได้แก่ หัตถาแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา
  2. ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ ได้แก่ กรีนมาสสาจแอนด์ สปา1 และกรีนมาสสาจแอนด์ สปา2
  3. ประเภทสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พรหมพิราม

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน จะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันพรุ่งนี้ (18 กรกฎาคม 2566) ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหอกลอง แหล่งท่องเที่ยว Happy model ท่องเที่ยวอารมณ์ดี มีความสุข และโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพรหมพิราม (โรงพยาบาลพรหมพิราม) จังหวัดพิษณุโลก แหล่งเรียนรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

/////

 

แสดงความคิดเห็น