เปิดมหกรรมสินค้าเด่น 17 จังหวัด ภาคเหนือ LIMEC FAIR ชม ชิม ช้อป สินค้าพื้นเมือง

เมื่อเวลา  18.30 น.ของวันที่  14 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางนางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเด่น 17 จังหวัด ภาคเหนือ LIMEC FAIR ขึ้นตามของกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญต่อนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข็มแข็งของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ EMEs ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ระดับฐานราก รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ด้วย  ทำให้ผู้ประกอบการมีแหล่งจำหน่ายสินค้า มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่นของผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสินค้าประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นางนางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ทางพาณิชย์ จังหวัดภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด ได้จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าเด่น 17 จังหวัดภาคเหนือ Limec Fair ในครั้งนี้มีสินค้าที่มีมาตรฐานของแต่ละจังหวัด  จำนวนกว่า 100 กว่าบูท นอกจากนี้ยังมีสินค้าจาก สปป.ลาว ไม่ว่าเป็นผ้า และเครื่องเงิน ทางเมียนมา ก็จะเป็นสินค้าประเภทอาหารพื้นเมือง มาให้เลือกซื้ออีกด้วย ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกด้วย โดยงานนี้มีไปจนถึงวันที่  15 สิงหาคมนี้ ขอเชิญประชาชนทั่วไปมาเลือกชมและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้

////////////

แสดงความคิดเห็น