SME Restart 2566 กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อชัยชนะยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายกิตติ พรศิวะกิจ ประธานโครงการ SME Restart 2566 และนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกัน เปิดงานกิจกรรมฝึกอบรม SME Restart 2566  โดยมีสสว. และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาทิ  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร  ตาก นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน  ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลก ในการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเดินทางขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โครงการ SME  Restart นับเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง SME และท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะการกลับมาเปิดธุรกิจ Restart ธุรกิจท่องเที่ยวครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม เราจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว สู่สังคมแห่งโลกดิจิตอล สู่สังคมแห่งการรักษ์โลกและความยั่งยืนสู่สังคมแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงวัย พิษณุโลกเรามีองค์ประกอบที่มีความพร้อมใน ทุก ๆ ด้าน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม พิษณุโลกมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระพุทธชินราช ที่เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธา และความงดงามที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวต่ออีกว่า มั่นใจว่า โครงการ SME Restart 2566 นี้ จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ในพื้นที่ ให้ได้เรียนรู้ว่า เราจะต้องปรับตัวร่วมกันและ เชื่อมโยงอย่างไร ให้เราได้เป็นหมุดหมายที่สำคัญของการ ท่องเที่ยวคุณภาพในระดับโลก ด้วยองค์ความรู้ที่คณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ จะมาถ่ายทอดให้ได้ฟังใน 2 วันนี้ ทั้งเรื่องเวลเนสทัวริซึม เรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว BCG/SDG และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การตลาดยุคใหม่ เช่น Tiktok

สำหรับ SME Restart 2566 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดใน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย นครราชสีมา อุดรธานี ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ตประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ

/////

 

แสดงความคิดเห็น