ชมทุ่งดอกปอเทือง บานสะพรั่งเหลืองอร่าม ใน มร.พส.

วันนี้ ( 24 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายว่า ที่บริเวณ หน้าตึกวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก ทุ่งปอเทืองบนเนื้อที่ว่า 1 ไร่ กำลังออกดอกเป็นสีเหลืองอร่ามสวยงาม กลายเป็นแลนด์มากจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และประชาชนที่มาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็น เนื่องจากมีความสวยงาม

DCIM/100MEDIA/DJI_0905.JPG

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปิดเผยว่า ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการปรับภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยให้สวยงาม ให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ชม โดยเฉพาะดอกไม้อายุสั้นตามฤดูกาล เพื่อหมุนเวียนสลับกันไป โดยเฉพาะในช่วงนี้ดอกปอเทือง ที่ปลูกไว้กำลังออกเบ่งบานเป็นสีเหลืองสวยงาม และดอกก็จะอยู่ได้นานกว่าจะโรยรา สำหรับการปลูกปอเทือง นอกจากเราจะปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งทัศนียภาพรอบมหาวิทยาลัยให้สวยงามแล้ว ปอเทืองยังมีประโยชน์ต่อดิน สามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อใช้ปรับคุณภาพดินได้ ดังนั้นมันจึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ในวิกฤตแล้งเช่นนี้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ปลูกในทุกด้าน


//////

 

แสดงความคิดเห็น