เกษตรกรเชียร์ธรรมนัสนั่งเก้าอี้รมว.เกษตรฯ

พิษณุโลก  เกษตรกรพิษณุโลกเคลื่อนไหว ขอให้รัฐมนตรีเกษตรฯ คนใหม่ ช่วยเรื่องการประกันราคาข้าวและช่วยพืชผลการเกษตรที่ราคาตกต่ำ ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ 28 สิงหาคม 66 ที่บริเวณลานวัดหัววังกร่าง บ้านหัววังกร่าง หมู่ 7 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีกลุ่มเกษตรกร จากพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 และหมู่ 10 ต.มะขามสูง จำนวนกว่า 30 คน นำโดย นายมานิตย์ หมอนทอง แกนนำเกษตรกรตำบลมะขามสูง ได้มาร่วมตัวพร้อมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี โดยโผรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรากฏชื่อ นายธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วย มองว่ามีความเหมาะสม มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดี เพราะตอนสมับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้ช่วยดูแลเกษตรกรมาเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้ขึ้นป้าย ระบุข้อความว่า “กลุ่มเกษตรกรเมืองพิษณุโลก ต้องการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่เข้าใจ รู้วิธีแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริงพวกเรา ขอสนับสนุน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร” และ ข้อความระบุว่า “พวกเราพี่น้องเกษตรกร ขอสนับสนุน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของเกษตรกร”

ด้าน นายมานิตย์ หมอนทอง แกนนำเกษตรกรตำบลมะขามสูง กล่าวว่า การมารวมตัวในวันนี้ เกี่ยวกับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วย ช่วยเกษตรกรในทุกๆด้านทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง ตอนนี้พืชผลทางการเกษตร ราคาตกต่ำมากเป็น 10 ปีมาแล้วชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก แทบไม่มีลงทุน ต้องอาศัยท่านที่จะมาเป็นรัฐมนตรีในครั้งนี้ มาช่วยผลักดันเกี่ยวกับด้านพืชผลด้านการเกษตร ด้านราคาต่างๆให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างเดียว เพราะพวกเราเดือดร้อนมาโดยตลอด วันนี้จึงมารวมตัวในวันนี้เพื่อเสนอผ่านทางสื่อเกี่ยวกับการการให้กำลังใจ สนับสนุนท่านรัฐมนตรีคนใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรด้านพืช ด้านประมง ด้านสัตว์ต่างๆ เพราะว่ามองเห็นท่านทำงานด้านนี้มาโดยตลอด มองว่ามีความเหมาะสมเพื่อให้ท่านมาช่วยเกษตรกรของเรา

นายสุริยะ สุขศิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.มะขามสูง กล่าวว่า เกษตรกรมีความคาดหวังว่า ท่านรัฐมนตรีเกษตรฯใหม่ จะเห็นใจชาวนาที่เดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำมานาน ต้องการให้มีการรับประกันราคาข้าว อยากให้ได้ราคาที่มั่นคงกว่านี้ ที่ผ่านมาราคาข้าว ช่วงนี้พอยังดีอยู่แต่ที่ผ่านมาราคาตกต่ำมากราคาต่ำสุดประมาณ 6,000 บาท ประกอบกับเมล็ดพันธุ์แพงปุ๋ยยาแพงมากทำให้เมื่อขายราคาข้าวราคาตกต่ำจึงต้องการให้ท่านรัฐมนตรี ช่วยด้านรับประกันราคาข้าว ให้กับเกษตรกรด้วย

แสดงความคิดเห็น