สะพานหัวรอ-พลายชุมพล งบ 37 ล้าน เริ่มสร้างได้ในปี 2566

พิษณุโลก คืบหน้าสร้างสะพานหัวรอ – พลายชุมพล งบ 37 ล้านบาท ออกแบบแนวก่อสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับแนวถนนตามผังเมือง เริ่มก่อสร้างได้ปี 2567 แน่นอน
นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ระหว่างตำบลหัวรอ- ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 182 เมตร ผิวจราจร 8 เมตร ไม่มีทางเท้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักสำรวจและออกแบบพิจารณาแก้ไขแบบก่อสร้าง
จากการประสานงานเบื้องต้นได้รูปแบบการก่อสร้างฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาตามรายละเอียดแบบที่ปรับแก้ไขใหม่ ซึ่งสาเหตุที่ต้องออกแบบแนวสะพานใหม่ ต้องให้สอดคล้องกับแนวถนน ตามผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก รูปแบบสะพานใหม่จะยาวขึ้นกว่าสะพานที่ออกแบบเดิม และจะไปบรรจบกับแนวถนนในฝั่งตำบลพลายชุมพล
คาดว่าจะนำเสนออนุมัติแก้ไขแบบได้ภายในเดือนกันยายน 2566 โดยการแก้ไขในครั้งนี้ไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้าง 37,334,,000 บาท เนื่องจากมีการขอสงวนสิทธิ์และความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้าแม่น้ำน่าน (หัวรอ/พลายชุมพล)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักสำรวจและออกแบบพิจารณาแก้ไขแบบก่อสร้าง
จากการประสานงานเบื้องต้นได้รูปแบบการก่อสร้างฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาตามรายละเอียดแบบที่ปรับแก้ไขใหม่
ทั้งนี้ จะนำเสนออนุมัติแก้ไขแบบได้ภายในเดือนกันยายน 2566 โดยการแก้ไขในครั้งนี้ไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้าง แต่เนื่องจากมีการขอสงวนสิทธิ์และหยุดงานจากการแก้ไขแบบดังกล่าว จึงต้องพิจารณาระยะการเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ระยะเวลาในการขยายเวลาขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้รับจ้างด้วย หยุดงานจากการแก้ไขแบบดังกล่าว จึงต้องพิจารณาระยะการเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ระยะเวลาในการขยายเวลาขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้รับจ้างด้วย สำหรับโครงการก่อสร้าง เริ่มเดือนกันยายน 2566 นี้

แสดงความคิดเห็น