ผู้ว่าฯ ตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำทุ่งหัวรอโซนใต้ แก้ไขปัญหาท่วมขังในชุมชน หากมีฝนตกมาก

วันที่ 29 สิงหาคม 66 นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก    ร่วมตรวจเยี่ยม ความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกประตูท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำทุ่งหัวรอโซนใต้ และ ร่วมให้กำลังใจทีมงาน ลอกบ่อลอกท่อระบายน้ำ จุดปากท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ ท้ายบ้านเกาะแม้ว หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ที่รับน้ำที่เกิดจากฝนตก และเกิดน้ำท่วมขัง จากพื้นที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ที่ ไหลระบาย มารวมที่คูคลอง หน้าการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก  แล้ว น้ำไหล รอดใต้ถนน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก – จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก – วัดตาปะขาวหาย  ไหลมายัง คูคลองระบายน้ำ บ้านเกาะแม้ว   เพื่อขุดลอกดินก้นบ่อและในท่อระบายน้ำ จำนวน 13 บ่อพักน้ำ ระยะทาง ยาวกว่า 800 เมตร เพื่อให้ น้ำไขระบายได้สะดวก แล้วไหลลงแม่น้ำน่าน ที่ บริเวณ วัดโพธิญาณ ( วังปลาแม่น้ำน่าน )  โดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น เพื่อ  แก้ไขบรรเทาปัญหา น้ำท่วมขังทุ่งหัวรอโซนใต้

 
 

โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวรอ นำโดย กำนันปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ กำนันแหนบทองคำประจำปี 2565 ร่วมกับ งานป้องกันเทศบาลตำบลหัวรอ  และ เทศบาลเมืองอรัญญิก สนับสนุนรถดูดโคลนเลน ลอกล้างบ่อท่อระบายน้ำ  และ วัดโพธิ์ญาณ ร่วมใจกันปฏิบัติงานขุดลอกในครั้ง ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้แนวทาง ตามยุทธศาสตร์ ราชร่วมแรงรัฐพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  บวร ราชพลัง

นายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก บริเวณบ้านเกาะแม้วเป็นจุดรับน้ำ ถ้าหากมีฝนตกหนักน้ำจะไหล มาบริเวณนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หน่วยงานราชการหลายแห่งและบ้านเรือนของประชาชน  แนวทางแก้ไขคือทำอย่างไรจะทำให้มีการระบายน้ำออกไปโดยเร็วที่สุดซึ่งปลายทางก็ต้องลงสู่แม่น้ำน่าน โดยหาเส้นทางสูบส่งน้ำออกเส้นทางที่ใกล้ที่สุด สำหรับวิธีการคือก็จะใช้วิธีการทางธรรมชาติ ประกอบกับเครื่องจักรกลที่ทาง ปภ. จะเข้ามาช่วยสนับสนุน วันนี้ นายอำเภอเมือง นายกเทศบาลตำบลหัวรอกำนันตำบลหัวรอ ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสา  มาดูพื้นที่เพื่อเตรียมวางแผนรับมือถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นอีก หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนมีฝนตกหนักคืนเดียววัดได้ขนาด 123 มิลลิเมตร  ถ้ามีปริมาณฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขนาดนั้นจะทำอย่างไรถ้าเกิดสถานการณ์ซ้ำแบบนี้อีก   จะทำให้การระบายน้ำเร็วที่สุด   วันนี้มาเตรียมเส้นทางน้ำเพื่อสูบน้ำออก  แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่เก่าแก่การตั้งรกรากบ้านเรือน ทำให้เกิดท่อระบายน้ำตัน  จึงต้องมีการสูบส่งเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำน่านได้ ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมีต้นไม้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณร่องระบายน้ำ ทำให้น้ำระบายได้ช้าน้ำท่วมขังนานเกินน้ำเน่าเสียส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 

////////

 

แสดงความคิดเห็น