ศธภ.17 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องคริสตัล 1 โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ผ่านกลไกคณะกรรมาการศึกษาธิการจังหวัด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้ได้รับความรู้ นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา การนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด การนำเสนอผลการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด จำนวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน.


……………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น