โรงพยาบาลพุทธชินราชเปิดศูนย์ส่องกล้องชินราชา

โรงพยาบาลพุทธชินราช เปิดศูนย์ส่องกล้องชินราชา และห้องแยกโรคทางเดินหายใจความดันลบ รองรับความก้าวหน้าและเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 66 ที่บริเวณชั้นล่างตึกชินราช โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่องกล้องชินราชา (Chinaraja
Endoscopy Center) และห้องแยกโรคทางเดินหายใจความตันลบ เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ การรักษา และการรับส่งต่อผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้ได้รับความสะดวก ราดเร็ว เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมของนิสิตแพทย์ แพทย์ฝึกหัด แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ โดยมีนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากร พร้อมผู้อุปการคุณที่บริจาคเงินในการก่อสร้างศูนย์ส่องกล้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ทั้งนี้ได้มีการประกอบพิธีทางสงฆ์ โดยนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธคุณพระคาถา หลังจากนั้นผู้มีอุปการคุณที่บริจาคเงินในการก่อสร้างศูนย์ส่องกล้องชินราชา ร่วมได้ภัตราหารและจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มาร่วมงานต่างอนุโมทนาบุญ กราบไหว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี โดยมีพิธีเจิมป้ายศูนย์ส่องกล้องชินราชาเป็นสิริมงคลอีกด้วย หลังจากนั้นนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมภายในห้องปฏิบัติการของศูนย์ส่องกล้องชินราชา ซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย อุปกรณ์บางอย่างเป็นเครื่องมือที่เปิดใช้เป็นที่แรกกของประเทศไทย

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นโรงพยาบาล ศูนย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีผู้เข้าใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก การพัฒนาศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย การเปิดศูนย์ส่องกล้องในครั้งนี้ ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ และสามารถรักษาพยาบาลได้ทันท่วงที เทียบเท่ากับโรงพยาบาลอันมีชื่อเสียงในเทพมหานคร นอกจากนี้กาสร้างห้องแยกโรคทางเดินหายใจความมีเครื่องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีการหมุนเวียนใช้เพียงพอในการให้บริการ จะทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่แพร่ทางอากาศได้อย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลพุทธชินราชได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ส่องกล้อง บริเวณอาคารพิเศษชินราชา และห้องแยกโรคทางเดินหายใจความดันลบ ที่อาคารอายุรกรรม และสงฆ์อาพาธ ชั้น 3 โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนมาก จากผู้บริจาคที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เข้ามารักษากับทางโรงพยาบาลฯ โดยได้สละทรัพย์สินเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ โดยโรงพยาบาลฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ต่อไป

แสดงความคิดเห็น