แต่งชุดไทยท่องเที่ยววิถีถิ่นเมืองท่าทอง

พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน “ ท่องเที่ยววิถีถิ่นเมืองท่าทอง ” ของสองแคว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น ยินดี และภูมิใจในความเป็นไทย โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แต่งชุดไทยมาร่วมงานและถ่ายรูปกับ พระปรางค์สมัยพระบรมไตรโลกนารถ

ที่ลานวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นาย อัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน “ ท่องเที่ยววิถีถิ่นเมืองท่าทอง ” ของสองแคว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวท่าทอง ให้มีความยินดี และภูมิใจในความเป็นไทย โดยทางคณะกรรมการจัดงาน ได้อัญเชิญ พระบรมรูป สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่เคยเสด็จมาสถาปนาเมืองพิษณุโลก เป็นราชธานี และทรงออกผนวชพร้อมข้าราชบริพารที่วัดจุฬามณีแห่งนี้มาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนมากราบสักการะ ในงานยังมีการประดับตกแต่งลานวัดให้เสมือนกับงานวัดย้อนยุค มีทั้งการนำร้านค้า ร้านอาหาร ของชาวบ้าน มาจัดเป็นซุ้มจำหน่ายให้ได้ ช๊อป ชิม ใช้ ในรูปแบบตลาดโบราณ พร้อมการละเล่นมากมาย นักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่ ก็จะแต่งกายชุดผ้าไทยย้อนยุค อีกทั้งยังตระการตา กับแสงสีในอดีต ที่สาดส่องแสงทำให้สถาปัตยกรรมโบราณในวัด เช่น พระปรางค์แบบขอม วิหารครอบมณฑปรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย ได้โดดเด่นสวยงาม และมีมนต์ขลังมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าสมัสการ กราบไหว้หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระประธานในพระอุโบสถเก่าแก่ของวัด พร้อมจัดมุมถ่ายภาพสวยงาน เพื่อแชร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอีกจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศได้คละคุ้งไปด้วยบรรยากาศแบบไทย ๆ พร้อมชมนิทรรศการของดี 4 ชุมชนของตำบลท่าทอง โดยงานนี้ มีขึ้น 2 วัน คือ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 โดยทาง จังหวัดพิษณุโลก โดยเทศบาลตำบลท่าทอง จะจัดแบบนี้ให้เป็นงานประจำปีขึ้นทุกๆ ปี

แสดงความคิดเห็น