เดินหน้า ปฏิบัติการ “หยุดทิ้ง! กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วขายได้”

พิษณุโลก  ผู้ว่าพิษณุโลก เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” จับมือกับภาคเอกชนในจังหวัด  ประกาศปฏิบัติการ “หยุดทิ้ง! กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วขายได้” ในกิจกรรม “กล่องนมรักษ์โลก รักษ์ชุมชน ” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

ที่เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรม ” พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ”  โดยใช้ วันสิ่งแวดล้อมไทย ทำการคิดออฟ. ที่ชุมชนใหญ่ ตำบลหัวรอพิษณุโลกก่อน  โดยจับมือกับภาคเอกชน  มีทั้งการประกาศใช้ปฏิบัติการ “หยุดทิ้ง! กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว สามารถขายได้  ” ในกิจกรรม “กล่องนมรักษ์โลก รักษ์ชุมชน ”  ส่งเสริมการคัดแยก เก็บกลับวัสดุใช้แล้ว จากภาคประชาชนโดยเฉพาะประเภท “กล่องเครื่องดื่ม” เช่น กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ กล่องกะทิ  หรืออื่น ๆ  โดย บริษัทวงษ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นเอกชนของท้องถิ่นพิษณุโลก ทำการรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท 50 สตางค์ ส่วนขยะอื่น ๆ เช่น กระดาษ  แก้ว  เหล็ก พลาสติก ก็สามารถแยกเพื่อนำมาขายได้เช่นกัน  ครั้งนี้จะเน้นที่กล่องนม เพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  ช่วยลดปริมาณของขยะที่หลุมฝังกลบและลดปริมาณมลพิษ ตลอดจนผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน จังหวัดพิษณุโลก และประเทศไทย อย่างยั่งยืน

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ จาก บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล กล่าวว่า ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok,the City of Recycling)  อย่างเป็นทางการ ที่ผ่านมา กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ไม่มีการรับซื้อ ถูกทิ้งไปในบ่อขยะทั่วประเทศ ประมาณ ๘๕,๐๐๐ ตัน / ปี และใน ปัจจุบัน ได้เปิดรับซื้อแล้วอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องการเรียกกลับคืน เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ด้วยการรีไซเคิลได้ ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม การที่มาเริ่มต้นคิกออฟที่ ตำบลหัวรอ เพราะเริ่มเป็นชุมชนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนจำนวนมาก และจะขยายต่อไปให้ครบทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยด้วย

แสดงความคิดเห็น