เปิดปฏิบัติการ ยุทธการ สอดส่องที่สองแคว  ตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษเรือนจำพิษณุโลก

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2566   เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  ร่วมปฏิบัติการ ยุทธการสอดส่องที่สองแคว  ตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ โดยมี นายภูสิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก  นายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก นางสาวฑิพารัตน์  โชติพิทยานนท์  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ผู้แทนฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมปฏิบัติการตรวจค้นจู่โจมเรือนจำและทัณฑสถาน จังหวัดพิษณุโลก

ปฏิบัติการ ยุทธการสอดส่องที่สองแคว  ถือเป็นการบูรณาการหน่วยงาน  เพื่อเข้าตรวจกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม  สิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาต  ป้องกันการก่อเหตุร้ายในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง ถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม และ กรมราชทัณฑ์ ในการดำเนินงานครั้งนี้  มีหน่วยงานให้การสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 450 นาย ผู้ต้องราชทัณฑ์  จำนวน 7,866 คน  ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด

ผู้ว่าราชารการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวขอบคุณผู้ปฏิบัติงานเปิดยุทธการ สอดส่องที่สองแคว และผู้บัญชาการเรือนจำ ทั้ง 3 แห่ง เรือนจำกลางพิษณุโลก  เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และ ทัณฑสถานหญิง พิษณุโลก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขัดเกลาผู้ต้องขังในพื้นที่ต้องห้ามเหล่านี้  และได้มีการตรวจค้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ ทั้งเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน ที่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ เข้มงวดมาโดยตลอด

////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น