กกต.พิษณุโลกตรวจการเตรียมความพร้อมสถานที่รับสมัครสว.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจการเตียมความพร้อมสถานที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา พื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้

นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 9 อำเภอ โดยมีคณะกรรมการเลือกระดับอำเภอ ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครรับเลือกผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ขณะที่กำลังตรวจสถานที่เตรียมความพร้อมรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ได้มีผู้ที่สนใจขอคำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ซึ่งอำเภอเมืองพิษณุโลกมีผู้มาขอรับเอกสารการสมัครสมาชิกวุฒิสภามากที่สุดถึง 142 ราย อำเภอนครไทย 34 ราย อำเภอชาติตระการ 17 ราย อำเภอบางระกำ 32 อำเภอบางกระทุ่ม 16 ราย อำเภอพรหมพิราม 38 ราย อำเภอวัดโบสถ์ 11 ราย อำเภอวังทอง 42 ราย อำเภอเนินมะปราง 8 ราย รวมผู้ที่สนใจขอรับเอกสารการสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งสิ้น 340 ราย ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจขอรับเอกสารได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง

แสดงความคิดเห็น