รายงานพิเศษ

ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีความสุขทุกวัน ที่บ้านหัวแท ต.บ้านกร่าง

สองสามีภรรยาชาวจังหวัดพิษณุโลก น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ ทุกวันนี้มีความสุขมาก

ทต.วังทองจัดพื้นที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้ประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลวังทอง จัดสรรพื้นที่กว่า 73 ไร่ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนได้ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

”มนัส เมืองนาค” เกษตรพอเพียง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ ปลูกทุกอย่างที่ขายได้

ลุงแรมโบ้ เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กินได้ บนเนื้อที่ 15 ไร่ โดยเฉพาะเสาวรส หรือกระทกรก ที่มากมายไปด้วยสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ จนกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัว

ชาวนารวมกลุ่มปลูกเอง ขายเอง ตลาดข้าวสารที่พิษณุโลกคนอุดหนุนคึกคัก

ตลาดนัดข้าวสารหน้าศาลากลางจ.พิษณุโลก มีประชาชน ข้าราชการแวะมาอุดหนุนซื้อข้าวสารจากเกษตรจำนวนมาก แต่ละกลุ่มนำมาขายวันละ 200-300 กก. ขายหมดในเวลารวดเร็ว จ.เปิดให้ขายต่อเนื่อง 2 เดือน ชาวนาที่มาขายทุกกลุ่มเผย การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ หรือ กลุ่มชาวบ้าน ที่ร่วมกันปลูกข้าว รับซื้อ สี จำหน่ายและบริโภคโดยชุมชนกันเอง เป็นทางเลือกทางรอดของชาวนาไทยได้อย่างดี

ป่าครอบครัว“นายประสิทธิ์ เพ็งหัวรอ”ปลูกสวนป่าหลากชนิด ใช้ประโยชน์ได้ทั้งปีที่ต.ท่าโพธิ์

อดีตข้าราชการ ใช้เวลาว่างช่วงเป็นข้าราชการ มาทำนา แต่มีปัญหามาก จึงน้อมนำหลักเกษตรแบบผสมผสาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติ แปลงผืนนาปลูกเป็นสวนป่าครอบครัว จนเกิดเป็นรายได้อย่างยั่งยืนจริง ๆ หลังเกษียณ โดยเฉพาะมะดันดอง ที่ส่งขายไปแล้วทั่วประเทศ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนจึงยกย่อง

โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า คนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคนได้อย่างสมดุลย์

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งภูหินร่องกล้า ร่วมโครงการพระราชดำริของในหลวง เลิกปลูกฝิ่นพืชยาเสพติด หันมาปลูกสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 และกาแฟอาราบิก้า ส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวเขาในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ “คนอยู่ร่วมกับป่าไม้โดยพึ่งพาซึ่งกันและกัน”

ต้นไม้ที่พ่อปลูก เติบใหญ่เจริญงอกงาม 58 ปีแล้ว ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก

ต้นไม้ที่พ่อปลูกบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้ว ต้นไม้ของพ่อก็ยังมีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่

วาดภาพในหลวงต่อเนื่อง ต้นแบบทำความดี เสริมกำลังใจการทำงานศิลปิน

มานะ กวางสือ ศิลปินอิสะชาวพิษณุโลก ยังคงมุ่งมั่นวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างต่อเนื่องตลอดไป เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นต้นแบบของการทำความดี

พิพิธภัณฑ์พระบารมีปกเกล้าชาวพิษณุโลก ในหลวง ร.9 ทรงเสด็จประทับแรมเมื่อปี 2501

จังหวัดพิษณุโลกได้เปิดพิพิธภัณฑ์พระบารมีปกเกล้า ชาวพิษณุโลก สถานที่ที่ทั้งสองพระองค์ เสด็จประทับแรม ให้ประชาชนเข้าชม เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ชมพิพิธภัณฑ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน บันทึกประวัติ สายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ

พิพิธภัณฑ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน สถานที่ศึกษาและรับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในการจัดการน้ำและแก้ไขภัยแล้ง อุทกภัย ให้กับประชาชน