รายงานพิเศษ

16 กย. 59 เกาะติดสถานการณ์แม่น้ำยมหลากจาก จ.สุโขทัย

16 กันยายน 2559 พิษณุโลกฮอตนิวส์ เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก วันนี้ สถานการณ์น้ำท่วม ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำในหลายพื้นที่ของจ.พิษณุโลก เป็นลักษณะน้ำป่า ที่ไหลจากเทือกเขาสูง ที่ท่วมเร็ว ลงเร็ว ไม่ท่วมขังนาน ขณะที่ลุ่มน้ำยม จ.พิษณุโลกได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม จากแม่น้ำยมที่กำลังไหลท่วมพื้นที่จ.สุโขทัย