ข่าวการศึกษา

เยี่ยม2นร.ใต้โรงเรียนอุปถัมป์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก

สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมผลการเรียนและความเป็นอยู่ของ 2 นักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบเงินจำนวน 150,000 บาทจากบริษัทโตโยต้าพิษณุโลกเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก