ข่าวการศึกษา

อ.คณะมนุษย์ฯมน.คว้ารางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยดีเด่น

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ 2 รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2554 จากนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นิเทศฯมน.จัดเวที“ สื่อสร้างสรรค์ สื่อแทนคุณ”

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.นเรศวร จัดเวที “ สื่อสร้างสรรค์ สื่อแทนคุณ” 4 กันยายน2554 ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร

เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดอบรมวิถีพุทธ วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดอบรมวิถีพุทธ วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเครือข่ายวิถีพุทธ สหวิทยาเขต โรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

ม.นเรศวรระดมทุนสร้างนักสาธารณสุขคืนถิ่น ทุนพระราชทานผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงานดังกล่าว ทำให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งหมด 20,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นทุนพัฒนาผู้บริหาร (ระดับปริญญาโท) ซึ่งได้รับการสนับสุนนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 12 ล้านบาท และอีก 8 ล้านบาทจะมอบเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อขอพระราชทานเป็นทุนการศึกษา

อบจ.ส่งเสริมลิเกเด็กรร.วัดโพธิญาณให้งบ1.5แสน

อบจ.พิษณุโลกอนุมัติงบสนับสนุน 1.5 แสนบาท ให้คณะลิเกเด็ก”ร่มโพธิ์ทอง” ร.ร.วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก นำไปอนุรักษ์พัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เลขาธิการสพฐ.เยี่ยมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา

ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ที่ห้องไชยานุภาพโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

สันติบาล-แกรมมี่ปลุกพลังนศ.ต่อต้านภัยคุกคามสถาบันกษัตริย์

ที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ ร่วมกับโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์

เยี่ยม2นร.ใต้โรงเรียนอุปถัมป์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก

สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมผลการเรียนและความเป็นอยู่ของ 2 นักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับมอบเงินจำนวน 150,000 บาทจากบริษัทโตโยต้าพิษณุโลกเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลก