กกต.พิษณุโลก

กกต.ชี้แนะผู้สมัครอย่าทำผิดกม.เลือกตั้ง

กกต.พิษณุโลกจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เชิญผู้สมัครนายก-สอบจ.พิษณุโลก รับฟังการหาเสียงเลือกตั้งอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย วันจันทร์ 29 ตค.55 จัดดีเบทนโยบายผู้สมัครนายกอบจ.พิษณุโลก หอประชุมบึงราชนก

กกต.กลางตัดสิทธิ์เปรมฤดี

กกต.กลางมีมติเสียงข้างมากตัดสิทธิ์ เปรมฤดี ชามพูนท ขาดคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก คณะลูกนเรศวรพลิกเกม ดันบุญทรง แทนธานี สู้แทน

เปรมฤดีแถลงสื่อกกต.พิษณุโลกรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร

กกต. พิษณุโลก รับรองคุณสมบัติเปรมฤดี ชามพูนท เป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก หลังมีผู้ยื่นกกต.ตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติ ติดโทษแบน 5 ปี

ร้องกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองอรัญญิก

ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านต.อรัญญิก บุกร้องเรียนกกต.พิษณุโลก ให้พิจารณาเลือกการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกในรูปแบบที่ 2 ที่เชื่อมโยงหมู่บ้านติดกันอยู่ด้วยกัน และไม่แบ่งเขตทหารแยกจากกัน กกต.รับเรื่อง นำเสนอกกต.กลางรับฟังความเห็นประชาชน กำลังพิจารณาเขตเลือกตั้งที่เสนอมาทั้ง 3 รูปแบบ

“เปรมฤดี” งง..! กกต.ให้จัดเลือกตั้งใหม่

เปิดใจสื่อ รับงงกับเหตุการณ์ กกต.ให้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกใหม่ ยืนยันพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย และลงสมัครใหม่ แต่ยังรอคำสั่งผู้ว่าฯพิษณุโลก ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ที่อยู่ระหว่างหารือกฤษฎีกา ตีความว่าพ้นจากตำแหน่งใหม่ไหร่

ให้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกใน 45 วัน

กกต.มีมติเสียงข้างมาก ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแล้ว ให้ กกต.จังหวัดพิษณุโลก จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน

รับสมัครกก.ลต.อบจ

กกต. เตรียมการเลือกตั้งส.อบจ.และสท.ปลักแรด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 26 – 30มีนาคม 2555

“ยงยศ” นั่งเก้าอี้ประธาน กกต.เมืองสองแคว

กกต.ประกาศผล 5 กกต.จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นริศ ปิยพฤทธิ์ พล.ต.นิวัติชัย ถนอมธรรม พล.ต.ต.ประสาร บุณยะปาน ยงยศ เมฆอรุณ และ วิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์