กกต.พิษณุโลก

รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกสว.พิษณุโลก

หน่วยงานในสังกัดสำนัก กศน. จังหวัดพิษณุโลกร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย

นอกเขตจังหวัดมาใช้สิทธิน้อยมาก

เลือกตั้งล่วงหน้าสว.พิษณุโลก 23 มีค. 57 ผู้มีสิทธินอกเขตจังหวัดออกมาใช้สิทธิบางตา 5.89 % ส่วนผู้มีสิทธิในเขตจังหวัดพิษณุโลกมาใช้สิทธิ 88 %

เลือกสว.ล่วงหน้าราบรื่นแห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าไร้ฝน

ประชาชนทะยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสว.ตั้งแต่เช้า ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง ไร้พายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองที่จะเป็นอุปสรรค ในภาคเช้ายังออกมาใช้บางตา เขตอำเภอเมืองมีผู้ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด ต่างทะยอยมาใช้สิทธิ ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาอำเภอเมืองพิษณุโลก

เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสว.พิษณุโลก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557

สมัคร ส.ว.วันสุดท้ายมาเพิ่มอีก 4

บรรยากาศรับสมัคร ส.ว. พิษณุโลก วันสุดท้ายมาสมัครเพิ่มอีก 4 ราย สรุปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 9 ราย

ใช้สิทธิ์บางตาอาจไม่ถึง 50 % กกต.ยังไม่ประกาศผล

ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.จ.พิษณุโลกประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อยมาก เมื่อเทียบกับเลือกตั้งปี 54 ที่มีผู้ใช้สิทธิ์ 71 % รอบนี้อาจมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่ง ผอ.กกต.ระบุยังไม่ประกาศผลคะแนนรวม รอการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจว.23 กพ.

รับหีบบัตรเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเดินทางมารับหีบบัตร ซึ่งบรรยากาศการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการขัดขวางจากกลุ่มมวลชน

กกต.ชวนผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งสมานฉันท์

กกต.พิษณุโลกจัดเวทีเลือกตั้งสมาฉันท์ ให้ผู้สมัครส.ส.หาเสียงตามกรอบกฏหมาย ไม่ใส่ร้าย ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ผู้สมัครมาร่วมครึ่งหนึ่งจาก 18 คน ใน 5 เขตเลือกตั้ง ประธานกกต.มั่นใจจัดการเลือกตั้งได้ตามกฎหมาย

เตรียมพร้อมสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต.พิษณุโลกใช้ศูนย์ประสานแผนพัฒนาอำเภอเมืองพิษณุโลกรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขต 28 ธค.56 -1 มค.57 เชิญชวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือเทศบาล กำหนด 5 สถานที่หย่อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้มีสิทธิ์ในเขตเลือกตั้ง ส่วนนอกเขตเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่หอประชุมศรีวชิรโชติ์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 26 มค. 56