กองบิน 46

เสริมเครื่องสูบน้ำออกจากนาข้าวต.ท่าช้าง กองบิน46 ส่งกำลังพลช่วยทำแนวกั้น

ชลประทานเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบน้ำออกจากนาข้าวชาวบ้านต.ท่าช้างอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สูบทั้งวันคืนตลอด 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 11 วันแล้ว ช่วยข้าวหลายพันไร่ที่กำลังตั้งท้อง กองบิน 46 พิษณุโลกส่งกำลังพลเข้าช่วยทำกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำยมสายเก่าเพิ่มเติม หวั่นน้ำยมหลากอีกระลอก พร้อมสนับสนุนน้ำมันไบโอดีเซลช่วยสูบน้ำอีก 100 ลิตร

กองบิน 46 ส่งเครื่องบินช่วยทำฝนหลวงที่ภาคใต้และภาคอีสาน

กองบิน46 ทำพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ไปปฏิบัติการภารกิจฝนหลวง ตามโครงการในพระราชดำริ ที่ฐานปฏิบัติการ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี และกองบิน 23 อุดรธานี เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของน้ำในเขื่อน และสภาวะภัยแล้งของพื้นที่การเกษตร ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจ.พิษณุโลกเตรียมพร้อมรอความชื้นที่เหมาะสม พร้อมขึ้นบินทำฝนหลวงในภาคเหนือตอนล่าง แต่ความหวังในการทำน้อย ความชื้นในอากาศไม่เพียงพอ