งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก

อบจ.สนับสนุนงบ 2 ล้านจัดงานแสดงละครเทิดพระเกียรติ

อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบ 2 ล้านบาท จัดงานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2562

ทำพิธีบวงสรวงจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

จังหวัดพิษณุโลกประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ปี 2560