งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก

ทำพิธีบวงสรวงจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

จังหวัดพิษณุโลกประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ปี 2560

ผลการออกรางวัลกาชาดพิษณุโลก

หมายเลข 943541 รางวัลที่ 1 รถยนต์อีซูซุ ดีแม็กซ์ สเปคแคป ไฮเลนเดอร์ การออกสลากรางวัลกาชาดในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2556

ชมแน่นวังจันทน์ “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

แสดงแสง เสียง(Light & Sound) “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก คืนวันที่ 18 – 20 มกราคม 2556 ณ เวทีการแสดงบริเวณพระราชวังจันทน์ วันแรกของการแสดงแสงเสียงมีประชาชน เข้าร่วมชมจำนวนมาก