ตำบลเนิ่นเพิ่ม

รร.บ้านโป่งกระเฌอ อ.นครไทย ฝึกนร.ขี่จักยานล้อเดียวสร้างสมาธิ

รร.บ้านโป่งกะเฌอ อ.นครไทย ฝึกนร.ขี่จักยานล้อเดียวสร้างสมาธิ จ.พิษณุโลก ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ่อมปั่นจักรยานล้อเดียว เสริมสุขภาพ พัฒนาสติปัญญาและสร้างสมาธิ

ยอดภูหินร่องกล้ายังคงหนาวจัด แต่ลมแรงไม่เกิดแม่คะนิ้ง

บ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กลางอช.ภูหินร่องกล้าสภาพอากาศยังคงหนาวเย็น นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นมาพักผ่อน แต่ต้องผิดหวัง ข้างบนลมแรงมาก ไม่เกิดแม่คะนิ้งให้ได้ชม