ตำบลเนิ่นเพิ่ม

ชาวบ้านแห่ยกยอหาปลาน้ำป่าหลากต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย

ชาวบ้านอ.นครไทยจำนวนมากนำยอมายกหาปลาริมถนนนครไทย-ภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ฝนตก 2 วัน ทำให้น้ำหลากท่วมพื้นที่เกษตร แต่ไม่ได้รับผลกระทบมาก และมีผลช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

รร.บ้านโป่งกระเฌอ อ.นครไทย ฝึกนร.ขี่จักยานล้อเดียวสร้างสมาธิ

รร.บ้านโป่งกะเฌอ อ.นครไทย ฝึกนร.ขี่จักยานล้อเดียวสร้างสมาธิ จ.พิษณุโลก ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ่อมปั่นจักรยานล้อเดียว เสริมสุขภาพ พัฒนาสติปัญญาและสร้างสมาธิ