น้ำพุลีลา

สงกรานต์พิษณุโลกวันแรกเล่นน้ำสนุกสนาน ท่ามกลางความร้อน 40 องศา

พิษณุโลก 13 เม.ย.62 บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในเขตอ.เมืองพิษณุโลกมาคึกคักในภาคบ่าย ท่ามกลางความร้อน 40 องศา ถนนรดน้ำสงกรานต์ และ น้ำพุลีลาวงเวียนรถไฟ หนาแน่นไปด้วยหนุ่มสาวและเด็ก ๆ

ชมน้ำพุดนตรีสวยงาม พร้อมเปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์พิษณุโลกเต็มที่

พิษณุโลก ประชาชนจำนวนมากต่างสนใจชมการทดสอบน้ำพุดนตรี ผสมแสงสี ที่สวยงาม หลังจากเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เม.ย. นี้ เพื่อให้ประชาชนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ได้เพลิดเพลินกับน้ำพุลีลาผสมผสานกับดนตรีไทยและสากล

มันส์สุดขั้วน้ำพุลีลาพิษณุโลก

วันที่ 13 เมษายน บรรยากาศลานน้ำพุลีลา ถนนรดน้ำเมืองสองแคว ถนนเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีบรรดาเด็กวัยรุ่นออกมาวาดลวดลายลีลาการเต้นระบำ ตามจังหวะดนตรี จนแน่นลานน้ำพุลีลา ยิ่งดึงยิ่งมีวัยรุ่นมารวมตัวการคึกคัก อีกสีสันเทศกาลสงกรานต์ จ.พิษณุโลก

ติดน้ำพุลีลาถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว

เทศบาลนครพิษณุโลกติดตั้งน้ำพุลีลาถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว ให้ประชาชนเล่นน้ำคลายร้อนน้ำพุประกอบดนตรี 13-15 เมษายนนี้

น้ำพุลีลา

8 เมษายน 2557 กำลังเริ่มติดตั้งน้ำพุลีลา รับเทศกาลถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว หน้าหัวรถจักร สถานีรถไฟพิษณุโลก เป็นจุดที่ผู้คนนิยมมาเล่นน้ำสงกรานต์มากที่สุดช่วง 13-15 เมษายนของทุกปี

ช่วยกันปลอดขยะ

เศษไม้ลูกชิ้น เศษขยะจากอาหารการกิน ทิ้งเกลื่อนริมบันไดทางขึ้นน้ำพุลีลา สวนเฉลิมพระเกียรติฯเรือนแพ อ.เมืองพิษณุโลก ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวผู้ปกครองนิยมพาเด็ก ๆ มาเล่นน้ำพุคลายร้อนในช่วงเย็น และต่างถอดรองเท้าวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน ไม้ลูกชิื้นแหลม ๆ อาจเป็นอันตรายได้ ร่วมด้วยช่วยกันคนพิษณุโลก สถานที่สาธารณะเป็นโอกาสดีที่จะได้สอนบุตรหลานให้มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันเก็บขยะของเราคนละไม้ละมือทิ้งในถังขยะที่เทศบาลเตรียมไว้ให้ พิษณุโลกน่าอยู่ได้ด้วยชาวพิษณุโลกทุกคน