บางระกำ

ชาวบางระกำหวั่นบ้านลอยน้ำใช้การไม่ได้ หากน้ำท่วมเร็ว

ชาวบ้านคลองปลากราย อ.บางระกำ วอนให้เจ้าหน้าที่รัฐ เก็บรายละเอียดในการของบ้านลอยน้ำ เนื่องจากหวั่นน้ำปีนี้จะท่วมไวเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากบางรายที่ได้รับบ้านยังไม่สามารถอยู่ได้

ชาวบางระกำเร่งดีดบ้านสูง 4 เมตรหนีน้ำท่วม

ชาวบ้านคลองปลากลาย อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เร่งดีดบ้านรองรับน้ำเหนือที่ไหลลงสู่แม่น้ำยมหวั่นน้ำท่วมเร็วกว่าทุกปี

น้ำทะลักจากสุโขทัยท่วมไร่นาบางระกำขยายวงกว้าง

น้ำท่วมทุ่งจากอ.กงไกลลาศ จ.สุโขทัย ไหลบ่ามาท่วมที่นาบ้านตะแบกงาม ม.9 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สร้างความเสียหายให้กับนาข้าวร่วม 2,000 ไร่แล้ว

ตรวจความพร้อมขุดลอกแก้มลิงรับมือน้ำหลาก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ในวันที่ 2 ที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากที่จะถึงนี้ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร

ชาวบางระกำแพ้คดีที่ดินอยู่ในบึงระมาณ

ชาวบ้านบางระกำแพ้คดีร้องขอออกโฉนดที่ทำกินขอบบึงระมาณ ศาลสั่งยกคำร้อง ให้เป็นโมฆะ เตรียมอุทธรณ์ต่อไป ที่ดินเร่งรังวัดแนวเขตก่อนดำเนินการขุดต่อไป

สร้างใหม่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว

รัฐบาลให้งบเร่งด่วน 70 ล้านบาท รื้อสร้างใหม่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จุดควบคุมการระบายน้ำท่วมขังอ.บางระกำให้เร็วขึ้นอีกเท่าตัว

เตรียมพื้นที่หน่วงน้ำ2แสนไร่ลดน้ำท่วมภาคกลาง

ชลประทานสำรวจพื้นที่หน่วงน้ำ ป้องกันไหลเข้าสู่ภาคกลาง ใน4 อำเภอของพิษณุโลก ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำ 235,784 ไร่ แนวทางชดเชยไร่ละ500-1,000 บาท

ดึงน้ำปิงน้ำน่านช่วยชาวนาบางระกำ2แสนไร่

ชาวนาอ.บางระกำ ไม่มั่นใจทำนาปรังรอบสองจะพ้นน้ำท่วมหรือไม่ แต่นาปรังรอบแรกอุดมสมบูรณ์ดี ชลประทานดึงน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมาช่วยพื้นที่นอกเขตชลประทาน 2 แสนไร่ เพื่อฟื้นฟูเยียวยาหลังประสบปัญหาน้ำท่วมข้าวเสียหายอย่างหนัก ส่วนพื้นที่ห่างไกลลำคลองก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยบ่อบาดาล