ฝายชะลอน้ำ

อบจ.พิษณุโลกสร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตน้ำประปาช่วยเหลือ 7 หมู่บ้านในพื้นที่ต.นาบัว อ.นครไทย

อบจ.พิษณุโลก เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตน้ำประปาช่วยเหลือ 7 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.นาบัว อ.นครไทย กว่า 5,000 คน ใช้อุปโภคบริโภค

อบจ.ร่วมกับชาวบ้านอ.ชาติตระการทำฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำภาค

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับอำเภอชาติตระการและชาวบ้านช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ที่บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลกเร่งสร้างฝายชะลอน้ำบรรเทาภัยแล้งให้ราษฎร 2 หมู่บ้านในต.ยางโกลน

อบจ.พิษณุโลกเร่งสร้างฝายชะลอน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎร 2 หมู่บ้านใน ต.ยางโกลน อ.นครไทย กว่า 500 หลังคาเรือน รอดพ้นจากภัยแล้งปีนี้

ป่าไม้สอนนร.ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ทำฝายกั้นน้ำสู้ภัยแล้ง

เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว(ภูแดงร้อน) สอนวิธีการทำฝายชะลอน้ำแก่นักเรียน ให้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในหน้าแล้ง

สร้างฝายชะลอน้ำที่อ.วัดโบสถ์

จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อปวงประชาเป็นสุข บริเวณหน้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์