พระปรางค์วัดใหญ่

พระปรางค์วัดใหญ่

โอกาสดีปีละครั้ง ขึ้นพระปรางค์วัดใหญ่ กราบนมัสการองค์สถูปเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ชมความสวยงามศิลปะไทย งานสมโภชพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประจำปี 2557 ระหว่าง 5-11 กุมภาพันธ์ 2557

พระปรางค์วัดใหญ่

ปีละครั้ง ขึ้นพระปรางค์วัดใหญ่ ชมความสวยงามศิลปะไทย งานสมโภชพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก