พระราชวังจันทน์

ปรับแบบการก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมกับอธิบดีกรมศิลปากรโครงการปรับปรุงพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์

อบจ.แถลงผลการพัฒนาศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ในรอบ 1 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนสรุปผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมการออกการอนุญาตในการใช้พื้นที่การจัดงานต่างๆ ในพื้นที่พระราชวังจันทน์ ต้องทำให้ถูกต้อง