พระราชวังจันทน์

นิสิตมน.พัฒนาแอปจำลองพระที่นั่งพระราชวังจันทน์บนกล้องมือถือ

มหาวิทยาลัยนเรศวรเดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชันจำลองพระราชวังจันทน์ด้วยกล้องมือถือ ปรากฏภาพพระที่นั่งในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนซากโบราณสถาน

แสดงแสง เสียง ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน

แสดงแสง เสียง Light & Sound ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ณ เวทีการแสดงบริเวณพระราชวังจันทน์ มีประชาชนเข้าร่วมชมการแสดงอย่างคึกคัก

เชิญชมละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช17-19มค.59ที่พระราชวังจันทน์

อบจ.พิษณุโลก ขอเชิญชม การแสดงแสง เสียง ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2559

คืบหน้า50%บูรณะและพัฒนาศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

อบจ.พิษณุโลกเร่งดำเนินการบูรณะและพัฒนาศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ขณะที่เทศบาลนครพิษณุโลกสนับสนุนดำเนินการก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานรอบเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์