พระราชวังจันทน์

นิสิตมน.พัฒนาแอปจำลองพระที่นั่งพระราชวังจันทน์บนกล้องมือถือ

มหาวิทยาลัยนเรศวรเดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชันจำลองพระราชวังจันทน์ด้วยกล้องมือถือ ปรากฏภาพพระที่นั่งในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนซากโบราณสถาน

แสดงแสง เสียง ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน

แสดงแสง เสียง Light & Sound ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ณ เวทีการแสดงบริเวณพระราชวังจันทน์ มีประชาชนเข้าร่วมชมการแสดงอย่างคึกคัก

เชิญชมละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช17-19มค.59ที่พระราชวังจันทน์

อบจ.พิษณุโลก ขอเชิญชม การแสดงแสง เสียง ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2559