มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวรร่วมกับเกษตรกร ผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานเสวนาทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้านมาตรฐานและการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทย เพื่อยกระดับตลาดผลไม้พิษณุโลกให้ได้มาตรฐานเกิดการยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ที่ผลักดันให้พิษณุโลกเป็นฮับส่งออกทุเรียนก่อนไปประเทศจีน

สาธิตม.นเรศวรพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงข่าวเปิดตัวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” จัดการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมต้อนรับผู้บริหารและทัพนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตสังกัด สกอ. ทั่วประเทศทั้ง 21 สถาบันเข้าสู่การจัดการแข่งขัน

ขอเชิญชวนคุณครูประถมและมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณครูเขียนโค้ด

ขอเชิญชวนคุณครูประถมและมัธยมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการคุณครูเขียนโค้ด (Khun Kru Kean Code) เป็นการอบรมเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) สำหรับคุณครูในจังหวัดพิษณุโลก (และคุณครูที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง) ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 เนื่องจากในหลักสูตรใหม่ที่ถูกบรรจุเข้าไปในปีนี้คือการสอนเด็กนักเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น