มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ประสบผลสำเร็จวิจัย“ข้าวพระองค์ดำ”พันธุ์ข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบผลสำเร็จวิจัย “ข้าวพระองค์ดำ”นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ที่ได้รับพระราชทานมาปรับปรุงสายพันธุ์ จนมีลักษณะใบ กาบใบ ลำต้นและสีของข้าวเปลือกมีสีม่วง คุณสมบัติมีโภชนเภสัชสารสูง เป็นข้าวเจ้าดำทำยา ใช้รักษาโรคปัจจุบัน โดยเฉพาะโรคเลือด

มน.ร่วมมือภาคเอกชนวิจัยนวัตกรรมกัญชงในภาคอุตสาหกรรมสู่สารเสริมในปศุสัตว์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัทเอกชนของกรอบความร่วมมืองานวิจัยนวัตกรรมกัญชงในภาคอุตสาหกรรม ในอนาคต ต่อยอดสู่สารเสริมในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ในสุกร และสัตว์ปีก เพื่อให้เนื้อ ไข่ ปลอดสารตกค้าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ร่วมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือในภาคอุตสาหกรรมกัญชงในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนับพันร่วมชุมนุมแสดงออกทางการเมือง

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นับพันคน แต่งชุดดำ สวมหน้ากากอนามัย ชูป้าย เปิดไฟโทรศัพท์มือถือ แสดงออกทางการเมือง ที่บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ม.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ.มน.เผยแนวคิดเปิดหลักสูตรรักชาติยิ่งชีพ เป็นเวทีให้นิสิตได้วิเคราะห์ปัญหาการเมือง

เปิดแนวคิด ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร นักเรียนทุนสหรัฐอเมริกา ผู้เสนอร่างหลักสูตร รักชาติยิ่งชีพ ที่เตรียมต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 20 ม.ค.นี้ ตั้งชื่อเพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นอารมณ์ และยังไม่ได้ทาบทามนักการเมืองแต่อย่างใด เป็นวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่ตัดเกรด อยากให้นิสิตได้เข้าใจชีวิต เข้าใจสังคม วิเคราะห์ปัญหาทางด้านการเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ม.นเรศวรร่วมกับเกษตรกร ผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานเสวนาทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้านมาตรฐานและการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทย เพื่อยกระดับตลาดผลไม้พิษณุโลกให้ได้มาตรฐานเกิดการยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ที่ผลักดันให้พิษณุโลกเป็นฮับส่งออกทุเรียนก่อนไปประเทศจีน

สาธิตม.นเรศวรพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงข่าวเปิดตัวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” จัดการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมต้อนรับผู้บริหารและทัพนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตสังกัด สกอ. ทั่วประเทศทั้ง 21 สถาบันเข้าสู่การจัดการแข่งขัน

ขอเชิญชวนคุณครูประถมและมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการคุณครูเขียนโค้ด

ขอเชิญชวนคุณครูประถมและมัธยมศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการคุณครูเขียนโค้ด (Khun Kru Kean Code) เป็นการอบรมเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) สำหรับคุณครูในจังหวัดพิษณุโลก (และคุณครูที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง) ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 เนื่องจากในหลักสูตรใหม่ที่ถูกบรรจุเข้าไปในปีนี้คือการสอนเด็กนักเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น