มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 ชมดอกเหลืองเชียงรายบานสะพรั่งงดงามมากที่พิษณุโลก

สวยจริงๆ..‘ดอกเหลืองเชียงราย’ คล้ายกับดอกปรีดียาธร ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จนผู้คนพากันมาถ่ายรูปด้วยความชื่นบานใจ

ดอกเหลืองเชียงรายบานสะพรั่งงดงามมากที่พิษณุโลก

เข้าสู่กลางฤดูหนาวต้นเดือนมกราคม 2561 ดอกเหลืองเชียงราย บานสะพรั่งสีเหลืองสดงดงามมากในหลายจุดที่เมืองพิษณุโลก