มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รับสนองพระบรมราชโองการฯดำรงตำแหน่งอธิการบดีมรพส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชมดอกเหลืองเชียงราย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คาดอีก 1 สัปดาห์อาจร่วงโรยไปตามเวลา

ประชาชนทั่วไปและนักศึกษา หลังทราบข่าวต่างแวะเวียนมาถ่ายภาพกับต้นเหลืองเชียงราย ที่กำลังออกดอกเหลืองอร่าม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก คาดว่า ภายใน  1 สัปดาห์ ดอกเหลืองเชียงรายก็จะร่วงโรยไปตามกาลเวลา

นศ.มรพส.รวมตัวชู 3 นิ้ว ขอแสดงออกทางการเมือง “#ประเทศไทยเป็นของคนไทย #ไม่ใช่เผด็จการ”

กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว จ.พิษณุโลก กลุ่มนักศึกษา จำนวนกว่า 50 คน แสดงออกชูป้าย“#ราชภัฎ อยากงัดกับสลิ่ม #กลัวชื่อหาย” แสดงสัญญาลักษณ์ชู 3 นิ้ว

“ลุงน้อย”นศ.รุ่นใหญ่วัย 56 ปี ม.ราชภัฏพิบูลสงครามมาเข้าเรียนวันแรกของเทอม 2 แล้ว

ยังคงมุ่งมั่นในการเรียน สำหรับ ลุงน้อย นายวิรัชชัย สงวนสินวัย 56 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรี แต่ประสบปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม หลังจากชาวโซเชียลร่วมกันบริจาคเงิน 8,000 บาท จนสามารถจ่ายค่าเทอม วันนี้จึงเดินทางมาเรียนในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งวิชาแรกที่ได้เรียนคือ วิชาคอมพิวเตอร์