มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

“ลุงน้อย”นศ.รุ่นใหญ่วัย 56 ปี ม.ราชภัฏพิบูลสงครามมาเข้าเรียนวันแรกของเทอม 2 แล้ว

ยังคงมุ่งมั่นในการเรียน สำหรับ ลุงน้อย นายวิรัชชัย สงวนสินวัย 56 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรี แต่ประสบปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม หลังจากชาวโซเชียลร่วมกันบริจาคเงิน 8,000 บาท จนสามารถจ่ายค่าเทอม วันนี้จึงเดินทางมาเรียนในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งวิชาแรกที่ได้เรียนคือ วิชาคอมพิวเตอร์

 ชมดอกเหลืองเชียงรายบานสะพรั่งงดงามมากที่พิษณุโลก

สวยจริงๆ..‘ดอกเหลืองเชียงราย’ คล้ายกับดอกปรีดียาธร ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จนผู้คนพากันมาถ่ายรูปด้วยความชื่นบานใจ

ดอกเหลืองเชียงรายบานสะพรั่งงดงามมากที่พิษณุโลก

เข้าสู่กลางฤดูหนาวต้นเดือนมกราคม 2561 ดอกเหลืองเชียงราย บานสะพรั่งสีเหลืองสดงดงามมากในหลายจุดที่เมืองพิษณุโลก