ยางพารา

อบรมครูยางแนะเกษตรกรทำอาชีพเสริม

ที่ปรึกษา สกย.ระบุ ยางพาราดิ่งเหว เพราะมีแต่ภาวะผู้ขาย แนะอาชีพเสริมระหว่างราคายางตกต่ำในงานอบรม”ครูยาง” สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเปิดให้เกษตรกรกู้ยืมกองทุนทำอาชีพเสริม ชี้อยากเห็นไทย-ศูนย์กลางผู้ค้ายางพารากับ 3 ประเทศผู้ผลิต

ราคาตกต่ำลองกรีดยางแนวใหม่ใช้ตะปูตอกเสียบหลอดนมให้น้ำยางไหล

ชาวสวนยางพารา อ.นครไทย เจาะรีดน้ำยางพาราด้วยวิธีใหม่ ใช้ตะปูตอก เสียบหลอดดูดนมให้ยางไหลออกมาที่ถ้วย ต่างจากวิธีเดิมที่สวนยางพาราส่วนใหญ่ใช้มีดกรีด เหตุขาดแคลนแรงงานและราคายางพาราตกต่ำ แม้จะเป็นการโทรมต้นยางพาราขนาดเล็ก แต่ก็ลองทำดูเพราะแทบไม่คุ้มค่ากรีด

ศรีตรังฯเปิดโรงงานผลิตยางแท่งที่อ.วังทอง

บริษัท ศรีตรังเอโกร อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตยางแท่ง อันดับต้นๆของโลกเปิดโรงงานแห่งใหม่ ที่ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

อบรมคัดมาตรฐานยางพารา

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดอบรมตัวแทนสถาบันเกษตรกรยางพาราภาคเหนือและตะวันออก คัดมาตรฐานยางพารา ก่อนส่งขาย ตามโครงการสร้างเสถียรภาพยางพารา 1.5 หมื่นล้านบาท

ขโมยคอมสกย.ข้อมูลปลูกยางพาราหายเกลี้ยง

คนร้ายตัดกุญแจประตูเหล็กเข้าไปขโมยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค ในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพิษณุโลก กระทบข้อมูลส่งเสริมปลูกยางพาราหายเกลี้ยง

จีนสนใจซื้อยางพาราแผ่นดิบพิษณุโลกปลูกแล้ว 121,764 ไร่

ประธานสหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลกจำกัด พบผวจ.พิษณุโลก หารือเกี่ยวกับแนวโน้มการส่งออกยางพาราของจังหวัดพิษณุโลก ระบุจีนสนใจติดต่อซื้อยางแผ่นดิบแล้ว