วัดตาปะขาวหาย

ฟื้นฟูเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อาชีพเก่าแก่ชาวพิษณุโลกเมื่อ 600 ปีก่อน

ชาวบ้านเตาไห ตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก รวมตัวตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเตาไห ผลิตเครื่องปั้นดินเผาจำหน่าย สร้างรายได้ เสริมความเข้มแข็งชุมชน ตามรอยอดีตเคยเป็นแหล่งปั้นเครื่องปั้นดินเผาของเมืองสองแควยุคสุโขทัย-อยุธยา เมื่อ 600 ปีก่อน โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและเป็นพี่เลี้ยงให้จากม.ราชภัฏพิบูลสงครามจ.พิษณุโลก

ทำกระทงจากผลมะพร้าวจำหน่ายหาเงินเข้าวัด

ผู้สูงอายุต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ร่วมใจทำกระทงจากผลมะพร้าว ปลือกข้าวโพด และใบลานตากแห้ง เตรียมจำหน่ายให้ประชาชนซื้อไปใช้ในงานลอยกระทงตำบลหัวรอ ปีนี้ วัดตาปะขาวหายเป็นเจ้าภาพของตำบลหัวรอ จัดขึ้นในวันที่ 6 พย. 57 นี้ รายได้จากการจำหน่ายนำเข้าพัฒนาวัด

ตัดกุญแจมณฑปขโมยพระนาคปรกวัดตาปะขาวหาย

โจรแสบเข้ามากลางดึก ตัดกุญแจมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ขโมยพระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว มูลค่า 20,000 บาท

ขอความร่วมมืออย่าทิ้งขยะลงเตาทุเรียง

นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว อย่าทิ้งขยะลงเตาตาปะขาวหาย หรือ เตาเผาโบราณ ซึ่งเป็นโบราณสถานอายุกว่า 600 ปี

ความศรัทธาในพระพุทธชินราช(ตอนที่1)

วัดตาปะขาวกับพระพุทธชินราช วัดที่มีประวัติศาสตร์กล่าวเล่าเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ของกำเนิดพระพุทธชินราชพระคู่เมืองพิษณุโลกของเรา

เยาวชนต.หัวรอร่วมบวชเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลตำบลหัวรอจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กล่อมเกลาจิตใจเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดตาปะขาวหาย 20 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตำบลหัวรอเร่งผลิตกระทงสาย

กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมตำบลหัวรอเร่งผลิตกระทงสาย ทำจากกะลามะพร้าว ตกแต่งด้วยใบลาน เปลือกข้าวโพด ปล่อยเป็นสายพร้อมกันช่วงค่ำวันลอยกระทง 28 พย.2555 ท่าน้ำวัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก