วัดเขาชี

 น่าชื่นชม หลวงพี่วัดเขาชี ออกบินฑบาต ทุกเช้าเก็บขยะตามทางทุกวัน

น่าชื่นชมหลวงพี่วัดเขาชี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ออกบิณฑบาต ทุกๆเช้าเห็นขยะข้างทางก็จะเก็บใส่ถุงกลับวัดมาทิ้งลงถังทุกวัน

เวียนเทียนปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเขาชี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

พระภิกษุวัดเขาชีร่วมกับพุทธศาสนิกชน นำต้นศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญเมล็ดมาจากอินเดียมาเพาะจนเป็นต้นแข็งแรง เวียนเทียน พร้อมนำไปปลูกเนื่องในในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี หรือ วัดเขาชี ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ศิลปินชาวสวิสจิตอาสาช่วยสร้างพระในวัดเขาชี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก Mr. AL SOLAND (แอล โซแลนด์) ศิลปินชาวสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากทำงาน เขียนดนตรีประกอบภาพยนตร์ ในฮอลีวู้ดและเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาหลายประเทศ เดินทางมาประเทศไทย พร้อมมาช่วยงานด้านศิลปะ สร้างพระในวัดเขาชี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก แบบจิตอาสา ช่วยสร้างพระในวัด ด้วยจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ศรัทธาในการให้ที่มีความสุขมาก

ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ออกบริการหน่วยแพทย์ แจกแว่นตาให้ผู้สูงอายุที่วัดเขาชี

ทหารเพื่อประชาชน นำบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น แจกแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ และเตรียมแผนพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่วัดเขาชี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก