วัดใหญ่

วัดใหญ่ปรับเวลาปิดเปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เป็น 06.30-18.00 น.

วัดใหญ่ปรับเวลาเปิดปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช งดกิจกรรมสวดมนต์เย็น หลีกเลี่ยงผลกระทบโควิด-19 จากเดิม เปิด 06.00-21.00 น. ปรับใหม่ เปิด 06.30-18.00 น. พร้อมตั้งจุดบริการล้างมือรอบวิหาร

วอนอนุรักษ์”โอ่งน้ำทานหลวงพ่อพุทธชินราช” อายุกว่า 50 ปีให้อยู่คู่พิษณุโลก

วอนช่วยอนุรักษ์โอ่งน้ำทานหลวงพ่อพุทธชินราช ถูกวางทิ้งไว้ทางไปสุขา อาคารจำหน่ายของที่ระลึกภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ชาวโลกออนไลน์ได้โพสต์วอนขอให้มีการอนุรักษ์ผ่านสื่อโซเชียล ก่อนสูญหายไปจากพิษณุโลก