หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

หอการค้าจ.พิษณุโลกจัดงานเทศกาลไม้ด่าง บอนสี และของดีเมืองสองแควครั้งที่ 1

หอการค้าจังหวัดพิษณุโลกจัดงานเทศกาลไม้ด่าง บอนสี และของดีเมืองสองแควครั้งที่ 1

ภาคเอกชนคาดหวังรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ถ้าไร้คอรัปชั่นแม้เสียงปริ่มน้ำอยู่ได้ยาว

พิษณุโลก ภาคเอกชนและภาคประชาชนจ.พิษณุโลกยินดีได้นายกฯเลือกจากสภา การใช้ม.44 จะยุติ มุมมองจากต่างประเทศจะเชื่อถือไทยมากขึ้น คาดหวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ถ้ารัฐบาลใหม่ไร้ปัญหาคอรัปชั่น จะอยู่ได้ยาว แม้ว่าเสียงในสภาจะปริ่มน้ำ

ธ.ออมสินจับมือหอการค้าพิษณุโลกขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยปีแรก

ธนาคารออมสิน เจาะกลุ่มนักธุรกิจ-สมาชิกหอการค้า กู้เงิน ปลอดดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ในปีแรก ทำเอ็มโอยูร่วมกับหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ที่อาคารเพราพิลาศ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก

หอการค้าพิษณุโลกขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนแนวกำแพงเมืองโบราณ

ประธานหอการค้า จ.พิษณุโลก นำตัวแทนผู้ประกอบการในย่านเขตเศรษฐกิจกลางเมืองพิษณุโลก นำช่อดอกไม้มอบให้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ที่เดินทางมาแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสได้แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการและประชาชนกว่า 400 ราย ที่ถูกระวางแนวเขตที่ดินเป็นเขตอนุรักษ์โบราณสถานได้เป็นผลสำเร็จ

เชื่อเศรษฐกิจกระเตื้องเงินจำนำข้าว 90,000ล้านเข้าระบบ

ประธานหอการค้าไทย เชื่อเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นหลังอัดเม็ดเงิน 90,000 ล้านบาทให้ชาวนา เร่งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เปิดการอบรมโครงการสัมมนา “SMEs…วิธีทำเงิน” หอการค้ากลุ่มภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 ร่วมกับภาคเอกชนหลายฝ่าย จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักธุรกิจ ที่โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า อ.เมืองพิษณุโลก

ชี้ศ.ระดับภูมิภาคจะเติบโตมากกว่าภาพรวมของประเทศ

ดร.ศุภชัย พาณิชภักดิ์ ปาฏกฐาพิเศษ การปรับตัว SME ภูมิภาคสู่ AEC ชี้เศรษฐกิจไทยอีก 2 ปีข้างหน้าอาจจะมีปัญหาการเติบโต แต่เศรฐกิจภูมิภาคจะขยายตัวมาก 6-7 % รัฐควรสนับสนุน การลงทุนในต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ ภาษีต้องต่ำกว่า หรือติดลบ ลักษณะอุดหนุนการลงทุนแบบมีดุลภาพ ไม่ใช่เติบโตเฉพาะกทม

หอไทยดันSMEตจว.เจาะตลาดต่างประเทศ

ประธานกรรมการหอการค้าไทยเยี่ยมหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ต่างจังหวัดจัดโครงการศึกษาดูงาน แสดงสินค้า เจรจาธุรกิจในพื้นที่ต่างประเทศทั่วโลก ตามโครงการโปรแอคทีฟ ให้งบ3 ปี 300 ล้านบาท ส่งเสริมผู้ประกอบการเจาะตลาดต่างประเทศ ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558นี้

เลือก”นุชจรินทร์”ประธานหอการค้าจ.พิษณุโลกคนใหม่

หอการค้าพิษณุโลกประชุมใหญ่สามัญ เลือก “นุชจรินทร์ ศรีทองพนาบูลย์” นั่งประธานหอการค้าพิษณุโลกคนใหม่ เป็นผู้หญิงคนแรกที่นั่งตำแหน่งหัวเรือภาคเอกชน มุ่งนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับเปิดเสรีการค้าอาเซียน