เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

ปรับลดการระบายน้ำเขื่อนใหญ่หวั่นภัยแล้ง

ชลประทาน ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งงดการระบายน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ขณะที่เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ปรับแผนการระบายน้ำน้อยลงจากเดิมเพื่อไว้บริหารจัดการช่วงฤดูแล้งนี้

เขื่อนแควน้อยยันต้องปล่อยน้ำเดือนเม.ย.เหลือ 18-20%

ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ลดลง หลังจากทำการพร่องน้ำเหลือ301 ล.ลบ.ม.หรือ 32 % ของความจุของเขื่อนแล้ว และต้องปล่อยให้เสร็จสิ้นเดือนเมษายนอยู่ที่ 18-20 % เพื่อรอรับน้ำใหม่

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเร่งพร่องน้ำเหลือ 352.92 ล.ลบ.ม.

ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ลดลง หลังจากทำการพร่องน้ำเหลือร้อยละ 37.58 ของความจุเขื่อน ตามนโยบายของ กยน. เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงนี้ ส่วนระดับน้ำแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านเมืองพิษณุโลก ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เขื่อนแควน้อยน้ำกลับมาเต็ม 100.27 %

เขื่อนแควน้อยน้ำกลับมาเต็มเกินร้อยอีกรอบ 100.27 % 941.55 ล้านลบ.ม. ยันมั่นคงแข็งแรง ยังปล่อยน้ำในอัตราลดลงช่วยพื้นที่ภาคกลาง น้ำน่านพิษณุโลกทรงสูง 10.88 ม.แนวโน้มลดลง

เขื่อนแควน้อยลดระบายสิริกิติ์น้ำ98%แล้ว

แม่น้ำน่านจะทรงสูง 10.92 ม.อีก 2-3 วัน ฝนตกท้ายเขื่อนมาก เขื่อนแควน้อยลดระบาย เขื่อนสิริกิติ์เตรียมปรับระบายเพิ่มเล็กน้อย มีน้ำกักเก็บ 98 % แล้ว

น้ำน่านทำลายสถิติสูงสุดปี38แตะที่ระดับ10.52ม.

11 กันยายน 2554 แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลก เพิ่มสูงสุดทำลายสถิติน้ำท่วมใหญ่ปี 2538 ที่ระดับ 10.52 ม.แนวโน้มเพิ่มอีก 5-10 ซม. เขื่อนแควน้อยกำลังเก็บน้ำเต็มความจุ น้ำจากอ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์กำลังไหลมาถึง เฝ้าระวังท่วมเขตเศรษฐกิจเทศบาลนครพิษณุโลก